Foto: Shutterstock

Woning in Almelo gesloten na constateren illegale prostitutie

ALMELO - Burgemeester Arjen Gerritsen heeft vrijdag 18 juni een woning aan de Kroosstraat laten sluiten voor een periode van 3 maanden. De woning werd bedrijfsmatig gebruikt als seksinrichting. Met de sluiting wil burgemeester Gerritsen de openbare orde herstellen en malafide praktijken zoals illegale prostitutie uit woonwijken weren.

Na een verdachte advertentie op internet voerde het prostitutie controle team (PCT) van de politie een controle uit in de woning aan de Kroosstraat. Er bleken drie sekswerkers illegaal werkzaam vanuit de woning. Burgemeester Gerritsen wil in zijn gemeente geen malafide praktijken als deze. “Het ondermijnt de veiligheid en leefbaarheid in onze stad. We treden streng op tegen deze vormen van mensonterende, ondermijnende criminaliteit. Bovendien vind ik het belangrijk dat, zeker gezien de krappe woningmarkt, woningen bewoond worden door mensen die er recht op hebben.” Gemeente en politie zijn scherp op het gebruik van woningen voor illegale prostitutie. De afgelopen tijd komt dit volgens de gemeente steeds vaker voor in Almelo. De huurder van de woning is over de sluiting geïnformeerd. Woningcorporatie Beter Wonen heeft als eigenaar van de woning medewerking verleend aan het sluiten van het pand.

Groot probleem
Illegale prostitutie is een brede, complexe vorm van criminaliteit die lastig aan te pakken is. Omdat dit van nature achter gesloten deuren gebeurt, hebben handhavers een onvolledig beeld van deze problematiek. Cijfers zijn dan ook lastig te geven. Wel is duidelijk dat het aantal meldingen het afgelopen jaar fors gestegen is. Als gevolg van de coronacrisis konden reguliere seksinrichtingen niet open. Hierdoor zagen criminelen een gat in de markt wat zij graag vulden. Probleem is alleen dat criminelen hierbij ook vaak gebruik maken van bijvoorbeeld minderjarige meisjes die geronseld werden door loverboys, maar ook kwetsbare vrouwen al dan niet uit andere delen van Europa. Zo schatte Defence for Children dat voor de crisis zo’n 1.300 minderjarigen uitgebuit werden in de prostitutie, waarvan er zicht was op slechts 10 procent. Kortom, er gaat veel verborgen leed schuil achter de illegale prostitutie.

Wees alert
De gemeente en politie roepen Almeloërs op om signalen van mogelijke illegale prostitutie door te geven. Alleen zo kunnen deze criminele praktijken aangepakt worden. U kunt meldingen doorgeven via 0900-8844 of anoniem, 0800-7000.

 
Auto zoeker