Foto: Shutterstock

Gemeente vraagt inwoners:hoe tevreden bent u?

ALMELO - De gemeente Almelo voert momenteel weer de tweejaarlijkse Burgerpeiling uit. Zij nodigen Almeloërs van harte uit om even de tijd te nemen en een korte vragenlijst in te vullen. Zo weet Almelo wat goed loopt én vooral ook wat beter kan.

Meten is weten; het bekende spreekwoord is ook van toepassing op veel zaken die spelen in de gemeente. Vaak trekken mensen pas laat aan de bel wanneer er iets niet goed gaat. Jammer, want dit soort inzichten zijn juist belangrijk om processen vroegtijdig bij te kunnen sturen.

Fijn wonen
De gemeente wil met het onderzoek ingaan op een tweetal thema’s. Dit zijn allereerst het wonen in Almelo zelf, maar ook de gemeentelijke dienstverlening. Naast een algemeen rapportcijfer over de buurt waarin men woont wil de gemeente ook weten hoe buurtbewoners met elkaar omgaan en of men vertrouwen heeft in de buurtbewoners. Immers, een buurt waar mensen fijn met elkaar omgaan en voor elkaar klaar staan is een stuk fijner om in te wonen. Veiligheid en overlast komen ook aan bod. Dit zijn deels subjectieve thema’s; mensen kunnen zich onveilig voelen in hun buurt terwijl je dit niet altijd terug ziet in politiecijfers over slachtofferschap. Ervaren overlast is tegenwoordig wel een belangrijk thema geworden. Als gevolg van de coronacrisis waren en zijn mensen nu meer bij huis, waardoor we eerder leefgeluid meekrijgen van buurtgenoten. Dit vertaalde zich in veel gemeenten ook al in meer conflicten tussen buren onderling. Andere punten zoals groenonderhoud, beschikbaarheid van openbaar vervoer en nabijheid van voorzieningen dragen ook bij aan het woongenot in de buurt.

Gemeentelijke dienstverlening
De gemeente peilt met de enquête ook de mate van tevredenheid met de eigen dienstverlening. Dit is een constant proces; de diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de Almeloërs. Zo wil de gemeente weten of men goed bereikbaar is via de telefoon en internet en hoe mensen het contact met de medewerkers ervaren. Almelo schenkt ook al veel aandacht aan het goed leesbaar maken van gemeentelijke communicatie naar de inwoners. Deelnemen aan de enquête kan via: https://bit.ly/2UdjtTA