Gericht op de toekomst

ALMELO - In september 2021 start in Almelo de training ‘Gericht op de toekomst’. De groep is bedoeld voor vrouwen vanaf 22 jaar die door hun (ex-)vriend of (ex-) echtgenoot lichamelijk, seksueel en/of geestelijk zijn mishandeld. Deelname aan deze groep is alleen mogelijk als het geweld gestopt is.

Eén op de acht Nederlanders heeft ooit te maken gehad met geweld door de (ex-)partner. Het kan gaan om lichamelijk geweld (slaan en schoppen), seksueel geweld (gedwongen seks) en/of geestelijke geweld (vernederen, intimideren). De gevolgen van partnergeweld zijn ernstig. Zo kan er sprake zijn van voortdurende spanningsklachten, lichamelijke klachten, gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte- en schuldgevoelens en gevoelens van eenzaamheid. Voor veel vrouwen is het moeilijk om over het geweld te praten. De praktijk leert dat onder andere hierdoor veel vrouwen last blijven houden van de negatieve ervaringen. De groep ‘Gericht op de toekomst’ biedt de mogelijkheid om andere vrouwen te ontmoeten die in een soortgelijke situatie verkeren, wat herkenning en steun kan geven.

Training
Gericht op de toekomst is een initiatief van Avedan, Impluz, Mediant, Wijkracht en Wijkteams Enschede. De training start in (week 38) september 2021 van 9.30 uur tot 11.45 uur. Er zijn 12 bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via: www.avedan.nl/gerichtopdetoekomst of neem contact op met Avedan maatschappelijk werk: 088 - 04 03 800.

 
Auto zoeker