Foto: Shutterstock

Gemeenten maken zich zorgen over staat jeugdhulp

ALMELO - Meer doen met minder middelen. Dit is het probleem waar Almelo en vrijwel iedere andere gemeente in ons land de afgelopen jaren voor kwam te staan. Zij kregen meer en meer zorg- en ondersteuningstaken toegeschoven vanuit het Rijk, zonder voldoende middelen om dit goed uit te kunnen voeren. Hierdoor staat onder meer de Twentse jeugdzorg sterk onder druk.

De rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen deden de afgelopen maanden samen onderzoek naar de organisatie van de jeugdzorg in Twente en de grip die Twentse gemeenten hebben op de financiën in de periode 2015-2019. Aanleiding voor het onderzoek is dat er bij gemeenteraden weinig inzicht bestaat in de oorzaken van de toenemende uitgaven op het gebied van de jeugdzorg en dat het merendeel van de raadsleden onvoldoende bekend is met de organisatie/inrichting (waaronder ook de inkoop) van de jeugdzorg binnen Twente. Mede als gevolg daarvan wordt weinig grip ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau B&A B.V. uit Den Haag.

Samen uitvoeren
In Twente wordt door de gemeenten samengewerkt in het sociaal domein onder de noemer “Samen 14”. Deze samenwerking is in 2014 voor de jeugdhulp gestart met het opstellen van de hoofdlijnen van het beleid en de inkoop van jeugdhulp. Immers, samen inkopen is op papier goedkoper en gemeenten kunnen kennis delen. Sindsdien heeft het jeugdhulpbeleid per gemeente vorm gekregen met nog steeds veel gemeenschappelijke elementen. Zo is er onder meer monitoring van de jeugdhulp door het Kennispunt Twente.

Meer mogelijk
Er zijn, los van de kosten, ook andere verbeterpunten. Zo kunnen gemeenten meer van elkaar leren door meer uit te wisselen. Zo hebben Enschede en Hengelo een goede preventiestrategie, de anderen nog niet echt. Preventie wordt gezien als één van de instrumenten om meer grip te krijgen op de jeugdhulp, daarom bevelen de rekenkamers aan dat gemeenten een expliciete preventiestrategie voor jeugd opstellen en hiervoor voldoende middelen ter beschikking stellen.

Meer berichten
 
Auto zoeker