Foto: John Gomez / Shutterstock.com

Bodycams voor BOA’s

ALMELO - De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Almelo krijgen het komende half jaar bij wijze van proef een bodycam. De bodycam is een kleine camera die de BOA’s zichtbaar op hun uniform dragen. Evaluatie van de proef moet inzichtelijk maken of bodycams een toegevoegde en preventieve waarde hebben en of BOA’s zich veiliger voelen.

BOA’s krijgen in hun werk steeds vaker te maken met verbaal en soms ook fysiek geweld. Om erachter te komen of het dragen van een bodycam een effectief middel is om agressief gedrag te verminderen, werken de BOA’s vanaf juni tot december dit jaar met een bodycam. Naast veiligheid van de BOA’s, is de verwachting dat de bodycams ook een preventieve en een de-escalerende werking hebben.

Regels
BOA’s kunnen met de bodycam beeld en geluid registreren tijdens hun werk. Het gebruik van bodycams is vanzelfsprekend aan regels gebonden. Een BOA bepaalt zelf wanneer hij of zij de camera aanzet. De BOA maakt altijd aan het publiek of betrokken omstanders kenbaar dat de camera wordt aangezet. Foto: John Gomez / Shutterstock.com

Meer berichten