Foto: Shutterstock.com

Provincie Overijssel: Almelo heeft haar zaken op orde!

ALMELO - We leven in een bijzonder uitdagende tijd; de coronacrisis zet veel zaken onder druk en ook de gemeente moet snel bijschakelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit naast de reguliere uitdagingen waar een gemeente van dag tot dag voor komt te staan. Almelo heeft haar zaken vooralsnog goed op orde, zo blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van de Provincie Overijssel.

In het kader van wat formeel Interbestuurlijk Toezicht heet, heeft de Provincie Overijssel een zekere controlerende taak op hoe gemeenten hun taken uitvoeren. Sommige van deze punten liggen voor de hand, andere wat minder. Almelo had in het verleden een wat minder rooskleurige uitkomst als het aankwam op dit toezicht; in 2019 kleurde Almelo rood, in 2020 oranje en inmiddels is dit groen. Burgemeester Arjen Gerritsen is uiteraard terecht trots op het resultaat dit jaar. “Het is mooi om te zien dat de genomen maatregelen effect hebben en dat de kwaliteit van het lokaal bestuur dik in orde is. In drie jaar tijd van rood naar groen is iets waar iedereen bij de gemeente Almelo trots op mag zijn!”

Positief beeld
De gemeente Almelo scoort over het algemeen goed op het uitvoeren van haar taken, hoewel er zeker nog aandachtspunten zijn. De Provincie Overijssel kijkt bij de gemeente naar een zestal domeinen om deze indicatoren te meten. Dit zijn de financiën, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de archieffunctie, huisvesting van statushouders en monumenten. Bij een groene beoordeling is alles top, bij oranje zijn er verbeterpunten en bij rood loopt alles slecht.

Verbeterpunten
Almelo heeft twee aandachtspunten: de financiën en de archieffunctie. Almelo heeft de begroting weliswaar structureel en reëel in evenwicht volgens de gemeente, maar het weerstandsvermogen moet nog wel wat groeien. Zo is Almelo beter bestand tegen toekomstige tegenvallers. Op het gebied van de archieffunctie wordt ook druk gewerkt om achterstanden weg te werken. Ook het op orde krijgen van de toegankelijkheid van digitale systemen werkt men aan. De burgemeester gaat er vanuit dat dit volgend jaar optimaal voldoet aan de eisen.

Meer berichten
 
Auto zoeker