Foto: Shutterstock

Pasen in Twente is méér dan alleen de paasvuren

TWENTE - De komende tijd zouden langzaam de diverse paasgebruiken in de regio weer op gang komen. Nadat vorig jaar alles door corona in de soep liep qua evenementen, was de hoop dat er dit jaar wat meer georganiseerd kon worden. Maar helaas, ook Pasen 2021 gaat sober verlopen. Zo hebben de Twentse gemeenten gezamenlijk besloten om dit jaar geen enkel paasvuur te organiseren.

Eerder gingen gemeenten al op lokaal niveau in gesprek met de diverse organisatoren van paasvuren en flankerende paastradities. Naast dat veel gemeenten hun eigen, grotere paasvuren houden zijn er vaak ook in de kleinere kernen lokale vuren, georganiseerd door dorpsraden en buurtverenigingen. De veertien Twentse gemeenten hebben nu gezamenlijk afgesproken dat er geen enkel paasvuur gehouden zal worden dit jaar. De Veiligheidsregio Twente gaf dit advies, omdat de paasvuren en omliggende gebruiken vaak veel mensen trekken. Momenteel zitten we in een hoogst onzekere fase qua hoe het coronavirus zich de komende tijd zal verspreiden. De hoop is uiteraard op een consistente daling in de cijfers, maar daar zijn we op dit moment nog zeker niet. Het organiseren van een goed paasvuur vergt daarnaast ook veel inzet van lokale vrijwilligers. Het zou jammer zijn om hen toch door te laten werken en het dán op het laatste moment alsnog de activiteiten af te gelasten.

Brede traditie
Naast de paasvuren kent Twente ook een groot aantal lokale paasgebruiken die naar verwachting niet door zullen gaan. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de Poaskearls in Ootmarsum, waar de rondgang door de stad - bekend als het vlöggeln - bezoekers uit heel Nederland trekt. Ook hout halen, paasstaak slepen zoals in Denekamp en het 'eier gaddern' voor de jeugd zijn vaste tradities. De Twentse paasgebruiken zijn dan ook terecht opgenomen in het immaterieel erfgoed. Hoewel het gemis aan de tradities jammer is dit jaar, is het belangrijk om toch in de geest van Pasen zelf te blijven. Met Pasen vieren christenen de wederopstanding van Jezus en menigeen ziet Pasen als een feest van positiviteit, van het licht dat overwint op het donker en het begin van de lente. En langzaam lijkt er ook op het gebied van corona weer meer licht te komen in Twente.

Meer berichten