Productie groene stroom is met 40 procent gestegen

TWENTE - De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 met 40 procent gestegen vergeleken met het jaar ervoor, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op basis van de voorlopige cijfers over 2020 is het verschil tussen 2019 en 2020 9 miljard kilowattuur (kWh). Van alle geproduceerde hernieuwde elektriciteit werd 45 procent met windmolens opgewekt. Biomassa en zonnepanelen droegen ook bij aan deze productie, namelijk 29 procent en 26 procent. Van het totale Nederlands elektriciteitsverbruik kwam er afgelopen jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Het jaar ervoor was dat slechts 18 procent.

Meer zonnepanelen
De productie van elektriciteit door zonnepanelen kwam in 2020 uit op 8,1 miljard kWh, dit is een stijging van bijna 53 procent. Voorheen was dit 5,3 miljard kWh. In Nederland zijn er in het afgelopen decennium veel zonnepanelen bij gekomen. Zo werd in 2010 bijvoorbeeld bijvoorbeeld maar 0,09 gigawatt opgewekt. Vijf jaar later, in 2015, was dat al gestegen naar 1,53 gigawatt en in 2020 is het totaal aantal zonnepanelen in Nederland goed voor een vermogen van meer dan 10 gigawatt. Overijssel staat op dit moment op de 7e plaats als het gaat om hernieuwbare energie. Er wordt 1600 kWh opgewekt per inwoner, dit is boven het Nederlands gemiddelde.

Windenergie en biomassa
Ook de productie van stroom uit windenergie is flink toegenomen, mede dankzij de nieuwe windmolenparken op zee. Alleen op zee staan er nu al zes actieve windmolenparken, die gezamenlijk 2,46 gigawatt aan energie opleveren. De windmolens op het land leveren overigens meer energie: 4,12 gigawatt. De productie is in 2020 gestegen tot 13,9 miljard kWh, dit is een stijging van 29 procent. De Biomassa doet ook een bijdrage aan groene stroom. Dit is gestegen met wel 49 procent.

Meer berichten