Provincie helpt met versterken van leefbaarheid op platteland

TWENTE - Deze week opende de Provincie Overijssel een nieuwe regeling die bij moet dragen aan de leefbaarheid op het platteland.

Afgelopen maand kende de Provincie al subsidies toe aan maar liefst 18 initiatieven die in brede zin gericht zijn op het verbeteren van een dorpsgemeenschap. Nu volgt dus een tweede indienronde; in totaal is nu nog eens 600.000 euro beschikbaar voor goede initiatieven. Aanvullende informatie over de regeling en het aanvragen van subsidie is te vinden via www.overijssel.nl.

Brede insteek
Leefbaarheid is een belangrijk thema op het platteland. Ook een heel divers thema; in iedere dorpskern en gemeenschap liggen de prioriteiten op dit vlak weer anders. Zo kan in het ene dorp het versterken van het woningaanbod belangrijk zijn om jongere inwoners vast te houden, terwijl in een andere kern juist de beschikbaarheid van lokale zorgvoorzieningen belangrijk is voor de senioren die hier wonen. Ook aspecten zoals het verbeteren van de mobiliteit, ontmoetingsplekken voor inwoners, robuuste natuur en meer komen hierbij vaak naar voren.

Denken in kansen
De afgelopen jaren is in de brede regio al veel ervaring opgedaan met initiatieven die positief bijdragen aan leefbaarheid. Soms is omdenken hierbij nodig; uitdagingen leveren namelijk ook weer kansen op. Bijvoorbeeld het ombouwen van een voormalige pastorie naar een gezondheidscentrum, zoals in Overdinkel gebeurt. Kortom, creativiteit loont zeker!

Meer berichten