Campagne voor Twentestage.nl

TWENTE - Er is een campagne gestart waarin bedrijven en organisaties in de regio Twente worden opgeroepen om stageplekken aan te bieden aan mbo-studenten via een nieuw initiatief: Twentestage.nl.

Door corona zijn veel stageplekken in de afgelopen tijd weggevallen en de nood neemt toe. Nog even en ruim 1.000 studenten zijn dringend op zoek naar een stage- of leerwerkplek. Alle reden voor ROC van Twente om een tandje bij te zetten en regionaal initiatief te tonen. De campagne is een initiatief van ROC van Twente en het is de bedoeling dat de krachten worden gebundeld met andere regionale onderwijsinstellingen als Saxion en netwerken en platforms van de ondernemers in Twente. De komende tijd worden werkgevers uit de regio actief benaderd om stage- en leerwerkplekken aan te bieden via Twentestage.nl.

Nijpend tekort
Voor mbo-studenten is leren in de praktijk nodig om het vak te leren en voor het halen van hun diploma. Er is vooral een tekort in stageplekken voor functies in de zorg en voor kwetsbare niveau 2-studenten. Maar ook de studenten in de horeca, detailhandel, veiligheid en zakelijke dienstverlening komen lastig aan een goede leerwerkplek.

Van groot belang
John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente: “Als regio Twente doen we het tot nu toe relatief goed. Noaberschap op z’n best! De toekomst van ons beroepsonderwijs is voor ons allemaal van groot belang en regionaal talent moet de kans kunnen krijgen om de juiste praktijkervaring op te doen. Investeren in talent en vakmanschap blijft broodnodig voor de kracht van onze regio. Maar de nood is hoog en neemt toe. Daarom starten we nu met het intensiveren van de werving van stageplaatsen via Twentestage.nl. Ik zeg: doen!”

Meer berichten