Foto:

Twente nog steeds erg veilig

TWENTE – De misdaadcijfers over het jaar 2020 zijn bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de jaarcijfers gepresenteerd. Hierin becijferen zij de geregistreerde misdaad per gemeente het afgelopen jaar. Goed nieuws: over het algemeen is en blijft Twente een zeer veilige regio.

De grote Twentse gemeenten (naar aantal inwoners) Almelo, Hengelo en Enschede springen er niet geheel verrassend uit op een aantal punten. Bijvoorbeeld het aantal gevallen van woninginbraak en/of diefstal uit woningen. Voor Almelo, Hengelo en Enschede gaat het respectievelijk om 128, 178 en 426 gevallen. Ondanks dat de winkelcentra in het afgelopen jaar veel minder drukbezocht zijn geweest, hebben zakkenrollers toch af en toe hun slag kunnen slaan. In Enschede gebeurde dit het vaakst met 66 geregistreerde zaken. De aangrenzende (kleinere) gemeenten laten een gunstiger beeld zien: zo waren er in Hengelo 10 gevallen en in zowel de gemeenten Dinkelland, Losser als Haaksbergen is slechts één geval gemeld. Almelo en Enschede kenden het hoogste aantal slachtoffers van moord of doodslag, met 13 en 34 zaken. Drank- en drugs-gerelateerde misdrijven werden amper geregistreerd in de cijfers; 5 gevallen in Almelo en één in Enschede. Het gaat hierbij echter wel om ‘overige drugsdelicten, met name in- en uitvoer van middelen genoemd in de Opiumwet’ volgens de definitie van de politie. De concrete overlast die mensen dus ervaren op straat door bijvoorbeeld dealers en junks valt hier niet onder.

Overzicht
Een overzicht van alle cijfers - van verschillende soorten misdrijven - is te vinden op website van het CBS. Er kan per gemeente ook worden ingezoomd op het niveau van wijken en buurten. Zo kunt u zelf bekijken welke risico’s u loopt op de diverse soorten criminaliteit. Ga naar: www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/politie/dashboard-misdrijven-in-de-buurt/jaarcijfers.

Meer berichten