Laatste stap gemeentelijke uitvoering sociale werkvoorziening

TWENTE - De colleges van burgemeesters en wethouders van Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden hebben ingestemd met het liquidatieplan voor de Gemeenschappelijke Regeling Soweco, de juridische vorm waarin de zes gemeenten tot 1 januari 2021 hebben samengewerkt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

In het plan staat het proces voor de afbouw van de huidige organisatie Soweco beschreven. “Met dit besluit zetten we samen de laatste stap op weg naar een toekomstbestendige uitvoering van de sociale werkvoorziening, waarin kwetsbare mensen volop mee kunnen doen op de lokale arbeidsmarkt”, zegt het Dagelijks Bestuur van Soweco. De gemeenten zijn sinds 1 januari zelf weer direct verantwoordelijk voor zorg en begeleiding van de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Per 1 januari zijn alle Wsw-medewerkers van Soweco in dienst gekomen bij de zes gemeenten. Ook de detacheringen van andere kwetsbare doelgroepen bij bedrijven en organisaties in de verschillende gemeenten, komt nu weer onder gemeentelijke regie. “Deze overgang is nagenoeg geruisloos verlopen”, stelt het Dagelijks Bestuur van Soweco.

Stafmedewerkers
Voor zo’n tachtig stafmedewerkers van Soweco volgt op korte termijn duidelijkheid over hun positie. De gesprekken met de vakbonden over een sociaal plan zijn afgerond en er ligt een onderhandelaarsakkoord, dat de colleges ook hebben vastgesteld. Binnenkort vinden ledenraadplegingen plaats van de vakbonden. Alle vaste medewerkers worden overgenomen door de zes gemeenten en gedwongen ontslagen worden voorkomen.

Afbouw in overgang
Hellendoorn en Rijssen-Holten organiseren de zorg voor de kwetsbare doelgroepen nu zelf, bij respectievelijk Multipack Nijverdal (stichting Noest) en De Sterkerij in Rijssen. De gemeenten Almelo en Twenterand zijn nagenoeg klaar met de opbouw van een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO), waar ook Wierden en Tubbergen diensten van gaan afnemen. Hoewel de regeling per 1 januari is opgeheven, blijven de huidige activiteiten doorgaan, totdat de gehele overgang naar de gemeenten een feit is.

Liquidatiesaldo
Zoals het nu lijkt, hoeven de gemeenten geen extra bijdrage te leveren om de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling en het bedrijf Soweco NV mogelijk te maken. Dit staat echter nog niet definitief vast, omdat de feitelijke liquidatie nog moet beginnen. Bij dergelijke processen doen zich in de loop van de afwikkeling altijd nog positieve en negatieve effecten voor. Zo zijn de opbrengsten van de verkoop van de panden en terreinen van Soweco aan de Plesmanweg in Almelo nog onzeker.

Zienswijze gemeenteraad
Nu de colleges een besluit hebben genomen over het liquidatieplan, wordt aan de zes gemeenteraden in de komende weken gevraagd om een zienswijze te geven. Daarna vindt definitieve besluitvorming over de liquidatie van Soweco plaats in het Algemeen Bestuur, waarin alle zes gemeenten vertegenwoordigd zijn. Daarna wordt de liquidatie daadwerkelijk in gang gezet. Dit proces duurt zeer waarschijnlijk minimaal een jaar.

Meer berichten