Succesvolle aanpak Kansrijke Start in Almelo
Foto: Shutterstock.com

Succesvolle aanpak Kansrijke Start in Almelo

ALMELO - Eind januari nam de Tweede Kamer een landelijke rapportage in ontvangst over het actieprogramma Kansrijke Start, waarin ook de Almelose aanpak wordt beschreven. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn enorm belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling. “Door de drempels tussen verschillende partners weg te nemen voelen ouders zich écht gehoord en geholpen”, benadrukt wethouder Alex Langius van Jeugdzorg.

Almelo wil gelijke kansen voor ieder kind. Om die reden zet de gemeente steeds meer in op het voorkómen dat kinderen in de knel raken. “We zien dat problemen vaak van generatie op generatie overgaan. Die vicieuze cirkel doorbreken we pas als we aan de voorkant betrokken zijn”, meent wethouder Langius.

Intensieve samenwerking
Almelo doet sinds 2019 mee aan Kansrijke Start en sinds een jaar werken kraamzorg, verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg, jonge moederwerk van Avedan, het medisch maatschappelijk werk van ZGT en de gemeente intensief samen. Almelo zet daarmee stevig preventief in. Deze partners kunnen vroegtijdig ondersteuning bieden aan de zwangere. Daarmee wordt rust en overzicht gecreëerd bij de aanstaande (kwetsbare) ouders. Wijkcoaches zijn positief betrokken en de organisaties kunnen snel schakelen als dit nodig is. Langius: “De lokale coalitie heeft afgesproken over ieders eigen grenzen heen te stappen en te kijken wat nodig is voor de cliënt. De eerste resultaten van het project zijn positief. Deelnemers voelen zich gesteund door de zorg en begeleiding die ze krijgen.” Uniek aan de Almelose situatie is dat niet automatisch de wijkcoach de regievoerder is. Langius: “Per situatie kijken we welke professional de regie gaat voeren.”

Vroeg signaleren
De aanpak past bij de Almelose focus op het vroeg signaleren van eventuele problemen. “Al vóór de geboorte wordt de basis gelegd voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van een kind op latere leeftijd. Prenatale zorg is om die reden zo ontzettend belangrijk”, stelt Langius. “Omdat we nu vroeger en effectiever zaken kunnen signaleren en intensief samenwerken, is de kans op een goede start voor ieder kind groter.” Het project Kansrijke Start duurt 4 jaar en wordt gefinancierd met Klijnsmamiddelen en een Rijksbudget.

Meer informatie
(Aanstaande) ouders die meer willen weten over of Kansrijke Start iets voor hen kan betekenen, kunnen contact opnemen met het Wijkteam via (0546) 54 11 11 of de verloskundigenpraktijk of kijk op avedan.nl.

Meer berichten