Blijf alert op huiselijk geweld

Blijf alert op huiselijk geweld

ALMELO - "Niet alle slachtoffers van het virus hebben COVID-19". Achter de sobere slogan op de voorlichtingsposters gaat een wereld van leed verborgen. Huiselijk geweld is een thema dat door de jaren heen al veel aandacht kreeg. Met name het stimuleren van melding doen heeft een hoge prioriteit. Helaas is huiselijk geweld door de coronacrisis toegenomen. Ook u kunt helpen bij vermoedens van huiselijk geweld.

Sinds 2015 verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over huiselijk geweld, aangeleverd door de regionale Veilig Thuis centra. Onder 'normale omstandigheden' is zo'n 6 procent van vrouwen en 5 procent van mannen de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Van alle volwassenen tussen 18 en 70 jaar is 40 procent ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ruim een derde van de slachtoffers gaf in onderzoeken ook aan zelf dader te zijn; dit maakt het aanpakken van huiselijk geweld een uitdaging. Kijken we specifiek naar kindermishandeling dan worden jaarlijks zo'n 119.000 kinderen slachtoffer van deze vorm van geweld. In de campagnes is ook steeds meer aandacht voor ouderenmishandeling. Dit is een breed thema; het kan gaan om fysiek geweld, maar ook andere vormen zoals verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksuele mishandeling komen voor. Ook in verpleeghuizen komt ouderenmishandeling voor.

Helaas toegenomen
De huidige crisis zorgt ervoor dat huiselijk geweld helaas toegenomen is, maar tegelijk ook minder zichtbaar. Zo kunnen spanningen in een gezin zorgen voor hulpeloosheid, wat zich uit in frustraties en geweld. Dát er toename is, concluderen organisaties zoals de Kindertelefoon, die vaker gesprekken voeren over huiselijk geweld. Ook andere organisaties in dit taakveld merken dat het meer speelt onder mensen. Tegelijk bleef het aantal meldingen bij hulporganisaties zoals Veilig Thuis achter. Een verklaring is dat het geweld nu juist ook minder zichtbaar is, waardoor mensen in de omgeving van een gezin niet altijd weten dat dit speelt. Hebt u een vermoeden van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis Twente via 0800-2000 of kijk op: www.veiligthuistwente.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker