Raad buigt zich over stimuleringsregelingen voor woningen

Raad buigt zich over stimuleringsregelingen voor woningen

ALMELO - Wonen is een belangrijk thema; zowel voor de gemeente als de inwoners. Naast de woningcorporatie en particuliere woningontwikkelaars speelt ook de gemeente een belangrijke rol om het woningaanbod goed af te stemmen op de behoefte. Om hier ook in de toekomst een impuls aan te geven, stelt de gemeenteraad komende week een drietal nieuwe stimuleringsregelingen vast.

Al in 2018 nam de gemeenteraad een motie aan waarin zij het college vroegen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om langer zelfstandig wonen voor oudere woningeigenaren te bevorderen. Velen willen graag langer in hun eigen woning blijven wonen en komen ook simpelweg minder snel in aanmerking voor woonzorg dan voorheen. Echter, er zijn vaak wel wat aanpassingen nodig die kostbaar kunnen zijn. Het college concludeerde dat er een passende stimuleringsregeling zou moeten komen. Dit was gelijk aanleiding om ook nog twee flankerende regelingen op te stellen, eveneens gericht op woningeigenaren.

Toekomstbestendig wonen
De eerste verordening die vastgesteld zal worden omvat het opzetten van een regeling die langer zelfstandig en zelfredzaam wonen moet stimuleren, evenals het verduurzamen van woningen. Bij deze regeling kunnen mensen dan een gunstige lening afsluiten. Zij kunnen dan tot maximaal 50.000 euro lenen, met diverse opties qua looptijden en rentepercentages. Hiermee kunnen dan maatregelen genomen worden om de woning levensloopbestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een slaap- en badkamer op de begane grond.

Starterslening
De tweede regeling behoeft weinig uitleg; hiermee kunnen Almeloërs hun eerste woning kopen in Almelo, met een maximale koopprijs van 225.000 euro. De lening dient dan ter overbrugging van het gat tussen de hypotheeksom die men kan krijgen en de daadwerkelijke aankoopprijs van het pand. Het is belangrijk om de aankoop van woningen door jongere inwoners mogelijk te maken; zo zorgt de gemeente immers ook voor een goede doorstroming op de woningmarkt. Senioren die bijvoorbeeld kleiner willen wonen of toch doorstromen naar zorgbewoning, kunnen zo hun woning doorverkopen aan een ander.

Nieuwstraatkwartier
De derde regeling omvat het stimuleren van woningverbetering en verduurzaming van woningen in de wijk Nieuwstraatkwartier. Aanvragers moeten dan maximaal tien jaar jonger zijn dan de AOW leeftijd om dit aan te vragen en de regeling kent geen maximumleeftijd. Onder deze regeling kan tot maximaal 30.000 euro geleend worden voor verduurzaming en verbetering van panden, onder meer gericht op het terugdringen van het energieverbruik.

Meer berichten