Al veel steun voor mooie Lichtpuntjesactie De Fakkel

ALMELO - De leerlingen van de gereformeerde basisschool De Fakkel zijn druk bezig met de Lichtpuntjesactie. De school gaat een sponsorloop houden om geld in te zamelen om eenzame en/of zieke mensen te helpen.

Er zijn in Almelo veel mensen die het moeilijk hebben; met eenzaamheid, ziekte, leven in armoede of met verdriet. De school wil deze mensen iets geven om hen door de moeilijke tijd heen te helpen. Hiervoor werkt De Fakkel samen met Present. De leerlingen zamelen door middel van een sponsorloop geld in. Hierna gaan leerlingen in de weken van Advent langs bij zorginstellingen om ouderen op te vrolijken. Om een en ander mogelijk te maken helpt Stichting Present, aangezien zij de mensen kennen waar de nood hoog is. Ook werkt Present samen met diverse zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Present zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben in de brede zin.

Help ook mee 
De actie kan nu al een succes genoemd worden. Om hier ruchtbaarheid aan te geven en op een veilige manier donaties te werven, is ook een aparte website opgezet voor de actie: www.sponsor.school/lopenvooralmelo Hier kunnen mensen een bedrag naar keuze doneren. De school wist in twee dagen tijd al zo’n 2.000 euro in te zamelen. Inmiddels staat de teller al over de 3.000 euro. Via de website zullen de gulle gevers ook meer informatie krijgen over het verdere verloop van de actie. Door de samenwerking met Present die een ANBI-status heeft zijn giften ook aftrekbaar van de belasting. Een mooie actie van de school om anderen te helpen in Almelo die zeker nu wel wat extra steun in de rug kunnen gebruiken; helpt u ook mee?

Meer berichten