Woonkavels vak 3 Almelo NoordOost in de verkoop

ALMELO - Voor het wonen in Almelo NoordOost bestaat snel groeiende belangstelling. Daarom start de gemeente nu met het bouwrijp maken van de eerste kavels in vak 3. Het gaat dan om 38 kavels tussen de 500 en 750 vierkante meter. Belangstellenden kunnen zich via www.almelonoordoost.nl inschrijven voor een kavel.

Zeker ook in de huidige crisis blijft het belangrijk om door te bouwen aan het lokale woningaanbod. Er zijn immers landelijk fikse woningtekorten en de woningmarkt zit op slot. Nieuwbouw is bovendien ook belangrijk voor het in stand houden van de Twentse bouwsector. De bouwkavels van vak 3 liggen tussen de Ootmarsumsestraat, de Robbenhaarsweg en de Van Leeuwenhoeklaan. De kavelprijs van deze kavels is 296,45 euro per vierkante meter inclusief BTW. Een optienemer kan 5 voorkeurkavels aangeven. Bij meerdere kandidaat-kopers krijgt de langst ingeschrevene voorrang. Het bouwrijp maken van vak 3 gebeurt in 2 fases. In de eerste fase van het bouwrijp maken gaat het om de aanleg van riolering, kabels en leidingen en het realiseren van een bouwstraat. Volgens planning is dit in april 2021 klaar. In mei 2021 volgt de volgende fase en start de gemeente met het bouwrijp maken van de overige kavels in vak 3.

Woonriijp maken
Naast het bouwrijp maken van vak 3 werkt de gemeente in vak 1 (zuidzijde van de Ootmarsumsestraat) aan het afronden van het woonrijp maken van de Goudriaan-, Kapteyn- en Van Marumlaan. De aannemer herstraat de inritten naar de woningen en er wordt definitieve ledverlichting aangebracht op de nieuwe locaties. De meeste werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2021 uitgevoerd worden.

Nieuwe groenzone
In vak 12 (noordzijde van de Ootmarsumsestraat, grenzend aan het Lateraalkanaal) gaat de gemeente de groenzone verder aanleggen. Aansluitend aan deze werkzaamheden worden in de komende tijd bomen geplant en beplantingsvakken aangelegd. Het Waterschap Vechtstromen gaat snoeiwerkzaamheden uitvoeren aan de oevers van het Lateraalkanaal. Meer info over Almelo Noordoost en de kavels in vak 3 staat op https://almelonoordoost.nl/vak-3/.

Meer berichten