Was- en strijkservice in plaats van hulp aan huis

ALMELO - Inwoners die hun eigen was en strijk niet kunnen doen, krijgen daarvoor nu hulp aan huis. Gemeente Almelo wil dat gaan vervangen door de was- en strijkservice en dat werk dan uit laten voeren door een wasserij.

Wethouder Van Mierlo van Zorg: “Deze nieuwe service is een collectieve voorziening waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Voor mensen met een Wmo-indicatie geldt een korting.” In het najaar start de gemeente een aanbestedingsprocedure voor de nieuwe wasservice. Naar verwachting is begin volgend jaar duidelijk welke organisatie de was- en strijkservice gaat uitvoeren. Inwoners die op dit moment wasverzorging ontvangen en zorgaanbieders die de was momenteel voor hun cliënten doen, zijn door de gemeente geïnformeerd over de aanstaande verandering.

Innovatie in de zorg
Innovatie in de zorg is één van de uitgangspunten van de gemeente. Van Mierlo: “Daarbij kijken we hoe we de dienstverlening aan cliënten op vernieuwende wijze kunnen vormgeven. We willen de kwaliteit behouden, maar tegelijk de zorgkosten waar mogelijk terugdringen.” Almelo heeft te maken met forse tekorten op de zorg, onder meer ingegeven door Rijksbeleid en een toenemende vergrijzing. Bovendien doen steeds meer inwoners een beroep op gemeentelijke sociale voorzieningen. Met de nieuwe was- en strijkservice voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht in het kader van de Wmo.

Hulp aan inwoners
De Wet maatschappelijke ondersteuning is in het leven geroepen om inwoners te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Er wordt in alle situaties eerst bekeken wat een inwoner zelf kan en wat zijn of haar omgeving op kan vangen. Voor zaken die een inwoner niet zelf kan oppakken of in de eigen omgeving geregeld kunnen worden, biedt de gemeente voorzieningen aan, zoals vanaf volgend jaar de was- en strijkservice. Meerdere Nederlandse gemeenten gingen Almelo al voor met een wasdienst. In Twente wordt onder meer in Losser en Tubbergen al gewerkt met een soortgelijke service.

Meer berichten
 
Auto zoeker