Foto: Shutterstock.com

Doe mee met GGD-onderzoek

ALMELO - De GGD Twente en gemeente hopen dat zoveel mogelijk mensen deel zullen nemen aan het grotere gezondheidsonderzoek van de GGD.

De GGD Twente voert de Gezondheidsmeter 2020 uit; een groot onderzoek onder volwassenen en ouderen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt voor het aanscherpen van lokaal en regionaal beleid om mensen gezonder en gelukkiger te maken in de brede zin. Om een zo breed mogelijke, representatieve doelgroep te bereiken koos het Centraal Bureau voor de Statistiek de huishoudens uit die benaderd worden om de vragenlijst in te vullen. De gemeente en GGD hopen uiteraard ook dat u hiervoor even de tijd wilt nemen. Om deelname te stimuleren zijn er ook leuke prijzen te winnen: namelijk een iPad of Apple Watch.

Ook deelnemen
Bent u net zoals wij ook een fanatieke enquête-deelnemer? Ook wanneer u geen vragenlijst ontvangen hebt kunt u wél deelnemen aan het onderzoek. Er is namelijk ook een landelijke vragenlijst in te vullen via https://ggdgezondheidsmeter.nl/start/ Deze vragenlijst komt op 22 september beschikbaar. Hier staat ook meer informatie over de achtergronden van het onderzoek. Ook het onderzoek zelf wordt onderzocht; wie deelneemt aan het landelijke onderzoek krijgt een 'korte' of 'uitgebreide' vragenlijst voorgeschoteld. Zo kan men kijken of er in de toekomst gewerkt kan worden met een onderzoek met een open link of met makkelijkere vragen. Deelname aan het onderzoek is anoniem; de gegevens worden uitsluitend gebruikt door de GGD en andere instellingen krijgen geen toegang tot de verzamelde gegevens van u persoonlijk. De uitkomsten van de Gezondheidsmeter zullen gepubliceerd worden vanaf 1 juli 2021.

Corona-onderzoek
De nieuwe Gezondheidsmeter staat los van de eerdere gespecialiseerde onderzoeken naar de naleving van de coronamaatregelen die de GGD eerder uitvoerde. Deze leverden ook belangrijke informatie op over hoe mensen staan tegenover de maatregelen, maar ook eventuele testbereidheid. Wanneer u deel wilt nemen aan deze onderzoeken kunt u zich aanmelden via www.ggdtwente.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker