Goed idee gezocht voor Duits-Nederlandse ontmoetingen

TWENTE - Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen scholen, kunstenaars of middelgrote en kleine bedrijven (MKB) in de EUREGIO? Ook in tijden van corona is het mogelijk om subsidies te ontvangen voor grensoverschrijdende activiteiten.

De projectmedewerkers van de EUREGIO gaan graag met de aanvragers in gesprek over hoe projectideeën in overeenstemming met de geldende corona-regels kunnen worden uitgevoerd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Lorenz Dik van de EUREGIO via email info@euregio.eu.

Veel gerealiseerd
In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 550 kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO financiële steun ontvangen vanuit het INTERREG-fonds. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de omvang van het project en van de eigen financiële bijdrage. De projectaanvragers worden tijdens de uitvoering intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als ook de goede ondersteuning van de projectdragers waarborgen. Voor dit soort projecten is het belangrijk dat partners uit Nederland en Duitsland het project van begin tot eind samen ontwikkelen, uitvoeren en financieren. Het is ook belangrijk dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert. De ondersteuning van kleine projecten maakt deel uit van het INTERREG V A-project “Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied”. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden is te vinden op: https://www.euregio.eu/nl/subsidie

Meer berichten