Sportakkoord ondertekend

ALMELO - Op woensdag 2 september is door diverse Almelose organisaties, waaronder het Sportbedrijf Almelo en de gemeente Almelo, een handtekening gezet onder het lokaal sportakkoord. Deze ondertekening betekent de start voor het werken aan een Actief Almelo, de titel van het akkoord. Organisaties uit sport, cultuur, welzijn en zorg zullen de komende jaren aan de slag gaan met thema’s als inclusief bewegen en een vitale samenleving.

Het lokaal sportakkoord is gebaseerd op de pijlers uit het nationaal sportakkoord dat in 2018 is ondertekend. Elke gemeente met een lokaal sportakkoord ontvangt budget om de eigen ambities te kunnen realiseren. Afgelopen jaar zijn Almelose organisaties aan de slag gegaan om dit lokaal sportakkoord vorm te geven. Almelo kiest voor het werken aan inclusief sporten en bewegen met een focus op jongeren. Met deze ambitie moet bewegen voor elke inwoner van Almelo mogelijk worden. Ook is er vanuit de sportaanbieders gekozen voor het bouwen aan vitale sportaanbieders. Daarbij is er extra aandacht voor organisatorische en financiële uitdagingen en het uitwisselen van kennis en ervaring. Tot slot wil een groot aantal partners zich inzetten voor een gezonde en vitale samenleving. Men gaat werken aan het verbinden van de bestaande initiatieven die een bijdrage leveren aan gezondheid en vitaliteit in Almelo.

Platform en beeldmerk
Om het voor inwoners in de gemeente Almelo makkelijker te maken actief te worden komt er een online platform. Hierop kunnen sport, cultuur, welzijn en zorg binnenkort hun aanbod plaatsen. Inwoners kunnen dan gemakkelijker passend aanbod vinden in hun directe omgeving. Dit verlaagt dus de drempel om met sport en beweging aan de slag te gaan. Er is tevens een nieuw beeldmerk gepresenteerd. Dit beeldmerk zorgt voor herkenning en verbindt de verschillende projecten met elkaar. Alle initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezonde en vitale samenleving zullen dit beeldmerk gaan gebruiken om herkenbaar te zijn voor de inwoners van Almelo.

Meer berichten
 
Auto zoeker