Beperking voucherregeling zorgt voor problemen

ALMELO - De coronacrisis levert ook wat problemen op met betrekking tot de voucherregeling van Almelo Doet Mee. Onlangs werden de mogelijkheden voor deze vouchers voor lokale minima verder ingekort. Dit blijkt problematisch voor eerdere aanvragers van deze vouchers.

Almelo Doet Mee verstrekt al een tijdje vouchers aan inwoners met een laag inkomen, waarmee zij deel kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of kennis en educatie. Doel van de regeling is om maatschappelijke participatie van mensen met een laag inkomen te bevorderen. De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar om activiteiten te ondernemen.

Beperkingen
Halverwege juni kondigde Almelo Doet Mee aan dat de regeling beperkt werd: vanaf nu zijn alleen vouchers aan te vragen voor het op regelmatige basis beoefenen van een activiteit op het gebied van sport, cultuur of educatie, samen met anderen. Bijvoorbeeld: wekelijks spelen in een voetbalteam of zingen in een koor. Eerder kon men ook vouchers gebruiken voor andere doeleinden, zoals bij Preston Palace, Hof88, het Theaterhotel, een Heracles seizoenskaart, de bibliotheek, bioscoopbezoek, Vislust, een Sportpark 10-baden kaart en de Eszra Foundation. Maar, zo benadrukt Almelo Doet Mee: Er is verder nog genoeg mogelijk; er zijn meer dan 200 aanbieders van groepsactiviteiten in Almelo die in aanmerking komen voor de regeling.

Problemen
Deze situatie levert echter wel wat onhandigheden op, zo signaleert de Partij Vrij Almelo. "Meerdere mensen hebben zich bij leden van de Partij Vrij Almelo gemeld, dat eerder uitgegeven vouchers niet meer verzilverbaar waren. En niet alleen dat, maar dat er ook geen nieuwe vouchers meer voor te krijgen waren. Het probleem speelt zich af rondom de in januari en februari uitgegeven vouchers. Deze waren door de Corona-crisis niet meer te verzilveren. Almelo Doet Mee roept mensen met niet geaccepteerde vouchers uit deze periode op om zich te melden, zodat gekeken kan worden naar alternatieven. Hebt u zo'n voucher? Kijk dan op www.almelodoetmee.nl

Meer berichten