Foto:

De specialist komt naar de huisarts toe!

ALMELO - Onder de naam PhiZi verrichten medisch specialisten, zoals dermatologen, kleine chirurgische ingrepen in de huisartsenpraktijk (eerstelijns) in plaats van in het ziekenhuis (tweedelijn).

Met deze handelwijze is de gang van een patiënt naar het ziekenhuis onnodig. De specialist komt immers naar de patiënt toe en verricht op locatie bij een aantal huisartsenpraktijken in de regio Almelo en omstreken de medische ingreep. Geen wachtlijsten in het ziekenhuis en bovendien een besparing van het eigen risico voor de betrokkene als positief gevolg.

Toename consulten
De landelijke inzet ‘De juiste zorg op de juiste plek’ om gerichte medische zorg te verrichten werpt nu na een paar jaar zijn vruchten af. De afgelopen weken is een aanzienlijke toename te zien van het aantal consulten, waarvoor PhiZi wordt ingeschakeld. Het gaat dan met name om huid gerelateerde afwijkingen die geopereerd moeten worden. Dermatoloog Martijn Meijs, verbonden aan PhiZi, ziet dat de afgelopen weken steeds meer huisartsen de mogelijkheden van PhiZi toepassen. Zeker in deze huidige tijd, waar voor velen een bezoek aan het ziekenhuis niet mogelijk was door de beperkende maatregelen, is het aantal consulten boven verwachting gestegen. Meijs: “Patiënten zijn angstig geworden om naar het ziekenhuis te komen, maar willen wel door de medisch specialist worden geholpen. Daarom is het goed dat PhiZi samen met de huisarts specialistische zorg kan verlenen. Naast het verlenen van medische zorg leren huisarts en specialist van elkaar door deze intensieve samenwerking. Wij zien dit echt als een versterking van elkaars kwaliteiten.”

Werkwijze
De werkwijze van PhiZi is als volgt. Via een speciale app heeft de huisarts contact met de medisch specialist (dermatologen, plastisch chirurgen). Zij bekijken samen aan de hand van het aan hem/haar doorgestuurde beeldmateriaal en gegevens of een behandeling door PhiZi in de huisartsenpraktijk mogelijk en noodzakelijk is en wat de beste therapie is. Soms kan de huisarts met een advies van de specialist zelf de handeling verrichten. Als de inzet van PhiZi wenselijk is, kan de patiënt een afspraak maken op de huisartsenlocatie, waar de medisch specialist de behandeling verricht. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar en heeft nauw contact met de specialist. Voor de patiënt betekent dit dat de eventuele vervolgafspraken ook via de eigen huisarts verlopen, die in nauw contact blijft staan met PhiZi.

Meer berichten