Klussen gezocht voor de Vliegende Brigade!

TWENTE - De Vliegende Brigade is een enthousiaste vrijwilligersgroep onder leiding van ecologen bij Landschap Overijssel. Vooral klussen op het gebied van soortenbescherming waar hand- en/of precisiewerkzaamheden nodig zijn, lenen zich goed voor de Vliegende Brigade.

Vrijwilligers van de Vliegende Brigade werken jaarlijks vanaf september tot aan het broedseizoen in maart op verschillende plekken in de Overijsselse natuur. Op twee woensdagochtenden per maand zetten ze zich in voor soortenbescherming. Dit doen ze onder begeleiding van ecologen bij Landschap Overijssel. De werkzaamheden zijn divers maar vooral specialistisch; van het bekalken en zaaien van bijzondere planten tot en met het onderhoud van houtwallen. Vaak zijn het klussen die niet geschikt zijn voor grote machines, maar die zich lenen voor hand- en/of precisiewerkzaamheden waar terreinbeheerders zelf niet aan toe komen.

Leefgebied boomkikker
Een voorbeeld van zo’n klus is de verbetering van het leefgebied voor de boomkikker. In het kleinschalige Twentse landschap, met drinkpoelen en grasland voor het vee, afgewisseld met ruigtes en houtwallen, voelt de boomkikker zich van origine thuis. “Dat deze kikker het toch ook in Twente al jaren moeilijk heeft, zegt iets over de staat van ons landschap,“ stelt Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel. Onder andere bij Aamsveen zijn daarom poelen aangelegd en leefgebieden met elkaar verbonden. “Ze hebben takkenhopen gemaakt waarin bramenstruiken zijn geplant. Hierdoor ontstaan bloemrijke, stekelige ruigtes waar grazers niet bij kunnen en waar de boomkikker dus rustig kan zonnen en insecten kan vangen,” aldus Michiel Poolman. “Zo’n klus leent zich het beste voor handwerk en je moet er een beetje gevoel voor hebben; dus bij uitstek een klus voor de Vliegende Brigade!”

Nieuwe klussen
Vanaf september heeft de Vliegende Brigade weer ruimte voor nieuwe klussen. Zie jij ergens kansen voor een bedreigde dier- of plantensoort? Bijvoorbeeld op een natuurterrein of erf? Neem dan contact op via: www.landschapoverijssel.nl/nieuws/vliegendebrigade.

Meer berichten