Foto: ABterBrake

Column: Beume

Um beume is heel vake gedoo. Mer de beume zeent aaltied de grote verlezers.
Loofbeume hebt blad. Det vaalt ‘r of in het noajoar. Lastig. Vuural a’j ze in de gotte kriengt of as z’oe oonder ’n carport weejt. Oet de beume köant täkke noar dealten vallen. At oe nen dikken tak op ’n auto, 't dak of de schutting vaalt, dan he’j gin wille. Boomwortels zeukt water in de groond en mangs veendt ze det biej nen lekken rioleringsbuis. Greujt doar nen boomwortel in, dan kö’j last kriegen. Dus: vot met ’n pröttel.

Op ’n oaln koarkhof steunn roo beuken. De leu an de Schoolstroate hadden last van de luze oet dee beume. Van alns probeerd, want luze zeent oervelend. Mer de beume zeent oonderdoems vot. Nooit wat vuur terugge-kömmen. En det terwiel herplantplicht zelfs smangs geeldt vuur beume in oew eagnen tuin.
In een Mors steun ne dubbele riegel kastanjebeume woer generaties schoolwichter elken hoarfs kastanjes gongen zeuken. Allemoal vot.
Poar joar terugge zeent alle Amerikaanse eekn vot-ezaangd roond ’n Oosterhof: warren allochtone beume en dee heurden doar neet. Miej ducht: ne gevoarlijke stelling rechtevoort…

Op dit momeant zeent de platanen in de Van Broekhuizenstroate an de buurte. Ze zeent volgens de gemeente nit geschikt vuur ne wonstroate. Is det de last van ’t blad of de wortels in de riolering? Zegnt het mear. Ook de twee leste leendebeume op de parkeerplaatse achter ’n apotheek munn vot. Der lig een rapport van nen boomdokter det de beume niks mangelt. Mer jea…nen leendeboom mag dan lekker roeken, lekkern honnig gewen, mer a’j der een auto oonder zet plakket alns en strak der umhenstroaten wil nit good; ne gladde vlakte kö’j makkelijker ankearen zoonder beume. Ik zir bange det dee leste twee leendebeume ook ’n lengsten tied ehad.

Viej begriept as gewone burgers alns aaltied nit. Gelukkig mear det SGP-roadslid Sander Haase an wethoolder Jan Anstoot vreug of der noa de vekaansie nen informatie-oawend oawer de beume kon kommen. Een wethoolder hef um det beloawd. Eagenlijk zo’w doar allemoal hen munn. Dan kö'w de gemeente dreks zegn da’j oew klimaatdoelstelling nóg makkelijker köant halen a’j genog beume biej-pot. Ik weet wal doezend löage steas woe’j zó nen moojn boom köant op zetten. Woerumme doo’w det fealijk nit? Hoo’j echt nit eerst 'n extern bureau op lös te loaten. Kiekt eens op oale foto’s van Riessen. Viej zeent sliep-slap nen machtigen smak beume kwiet ewörden. Ik wee nit wee der op ’n doer de echte grote verlezers zeent.

Gerrit Dannenberg

Meer berichten