Noaberhoes wil met gemeente in gesprek

ALMELO - De overheid legt meer verantwoordelijkheden bij de burger en stimuleert hen het heft in eigen hand te nemen. Dit heeft in veel steden geresulteerd in het terugdringen van het aantal voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. Inmiddels komen er steeds meer knelpunten aan het licht in de woon- en leefsituatie van kwetsbare mensen.

Het is dringend gewenst om oplossingen te vinden voor degenen die door dit beleid tussen de wal en het schip dreigen te geraken. Helaas komen burgerinitiatieven die het ontstane gat proberen op te vullen, moeizaam van de grond. Het Noaberhoes Windmolenbroek is zo'n burgerinitiatief.

Noaberhoes
Het Noaberhoes Windmolenbroek is een initiatief voor en door wijkbewoners om de mogelijkheden in de wijk te optimaliseren voor vitale en kwetsbare mensen. Het Noaberhoes wil op den duur geheel zelfvoorzienend zijn, hetgeen de overheid ook voor ogen heeft. Om te kunnen starten heeft het Noaberhoes een eenmalige subsidie van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel ontvangen. Bij het voortzetten van het burgerinitiatief worden door het Noaberhoes knelpunten in het huidige subsidiebeleid ondervonden.

Knelpunten
Het verdienmodel van het Noaberhoes bestaat vooral uit verhuur van ruimtes tegen marktconforme prijzen en verstrekken van consumpties. Verder haalt het Noaberhoes substantiële bedragen binnen via fondsen en andere instellingen. Bestaande welzijnsvoorzieningen die subsidie ontvangen, verhuren dankzij die subsidie zalen ver onder de marktprijs. "Wij ervaren dit verschil als een vorm van oneerlijke concurrentie", aldus het bestuur van Noaberhoes Windmolenbroek.
Het Noaberhoes werkt ook alleen met vrijwilligers en heeft dus geen betaalde krachten in dienst. Dat betekent dat iedereen gemotiveerd is, maar in geval van bijvoorbeeld andere inzichten of het vertrek van iemand met een bepaalde deskundigheid kunnen er problemen ontstaan. In dat geval is praktische ondersteuning wenselijk.

Ondersteuning
Om burgerinitiatieven de nodige ondersteuning te kunnen bieden, is het wenselijk dat het huidige subsidiebeleid wordt aangepast volgens het bestuur van het Noaberhoes. Zo is het belangrijk voor professionals en voor vrijwilligers om te weten welke doelstellingen de gemeente Almelo wil bereiken met welzijnsbeleid. Verder is het wenselijk dat alle welzijnsvoorzieningen in principe zelfvoorzienend zijn, maar dat er financiële of praktische hulp wordt geboden als er zich problemen voordoen. Deze ondersteuning zal er altijd op gericht zijn dat een organisatie weer zo snel mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Ook moeten doelstellingen regelmatig worden getoetst aan nut en noodzaak.

Verzoek
Het Noaberhoes Windmolenbroek nodigt de gemeente Almelo dan ook uit om in gesprek te gaan over het aanpassen van het huidige subsidiebeleid zodanig dat welzijnsvoorziening, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, geen oneerlijke concurrentie ondervinden en in geval van nood tijdelijk praktische ondersteuning kunnen krijgen.

Meer berichten
 
Auto zoeker