Gemeente eindelijk begonnen met aanpassen horror-rotonde

ALMELO - Deze week begonnen de wegwerkzaamheden aan de rotonde van de Aalderinkssingel-Apollolaan-Thorbeckelaan. Deze moet na de huidige ingrepen een stuk veiliger zijn voor alle gebruikers.

Deze rotonde heeft een beetje een horror-reputatie bij gebruikers; met name fietsers ervaren deze als onveilig - en met goede redenen. De gemeente liet onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van de rotonde, wat uitwees dat deze op hoofdlijnen goed is ontworpen en voldoet aan de richtlijnen. Maar ook dat er wel degelijk verbeterpunten mogelijk zijn ter ondersteuning van de weggebruikers en fietsers.

Onoverzichtelijk
De rotonde heeft een aantal factoren waardoor gebruikers deze als onoverzichtelijk ervaren. Zo fietsen fietsers rondom de rotonde met een vrijliggend fietspad, waarbij zij het overige verkeer kruisen wanneer deze de rotonde naderen. Deze automobilisten zien dan niet alleen een zebrapad voor voetgangers, de kruisende fietser, de haaientanden op de rotonde en bij het afslaan, weer een complexe voorrangssituatie met eveneens fietspad en zebrapad. Kortom, zowel de fietser als automobilist moet eigenlijk op heel veel zaken tegelijk letten, met veel bijna-ongelukken als gevolg. Om een en ander veiliger te maken worden onder meer de fietspaden aangesloten op de rotonde zelf zodat fietsers beter zichtbaar zijn. Ook komt er nieuw asfalt met nieuwe markeringen. In het najaar wordt de begroeiing van het middeneiland aangepast om de zichtbaarheid te verbeteren.

Omleiding
De huidige werkzaamheden duren tot en met vrijdag 10 juli. Voor automobilisten is een omleidingsroute aangegeven. Fietsers kunnen wel langs de wegwerkzaamheden.

Meer berichten