Foto: Stadsmuseum Almelo

Toekomst Stadsmuseum in gevaar

ALMELO - Nog maar vier jaar geleden heeft het bestuur na een investering van enkele tonnen de omslag gemaakt van een oudheidkamer naar een volwaardig museum. Zijn deze investeringen voor niks geweest, nu de gemeente het grootste gedeelte van de subsidie wil schrappen en sluiting dreigt?

De consequenties van het drastisch verlagen van de gemeentelijke subsidie zijn groot. Zonder subsidie kan het bestuur geen verantwoord museumbeleid uitvoeren; zonder subsidie vervalt de in 2016 verkregen museumregistratie; zonder subsidie wordt het erfgoed van Almelo niet langer beheerd. Zonder subsidie staat het fraaie rectorshuis, een rijksmonument, straks leeg, en zonder subsidie worden de twee parttime personeelsleden ontslagen; zij zullen deels terugvallen op de sociale zekerheid van de gemeente.

Sluiting heeft veel gevolgen
Kees Blok, voorzitter van het bestuur, is verbijsterd over het voornemen van de gemeente Almelo om de subsidie aan het Stadsmuseum te korten: van 79.000 naar 29.000 euro per jaar. “Dat betekent dat we de twee professionele en vaste krachten van het museum moeten ontslaan. “Vergeet niet”, zo voegt hij toe, “dat de twee parttimers in totaal zo’n zestig vrijwilligers met uiteenlopende deskundigheid aansturen. Wanneer die professionele medewerkers wegvallen, valt ook die vrijwilligersploeg uit elkaar. Daarnaast heb je professionele krachten met museale kennis en ervaring nodig om aan de vernieuwende ontwikkelingen op museaal, educatief en maatschappelijk gebied te voldoen.”
Wanneer het Stadsmuseum zou moeten sluiten heeft dat ook gevolgen voor de binnenstad. Het museum trekt bezoekers naar de binnenstad en levert extra inkomsten op voor de ondernemers. Iedere bezoeker aan het Stadsmuseum levert de ondernemers in de stad minimaal 12,50 euro aan extra inkomsten op. Blok: “In 2019 is het aantal bezoekers met 52 procent toegenomen en we verwachten dat het museum de komende jaren meer dan 10.000 bezoekers per jaar zal ontvangen." Ondernemers zouden dus veel inkomsten missen.
Het Stadsmuseum biedt naast de toeristische, culturele en economische ook een educatieve en maatschappelijke meerwaarde aan de stad. Blok wijst er verder op dat jaarlijks meer dan tien mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, onder wie vijf jongeren, werkervaring opdoen in het Stadsmuseum. Verder benadrukt hij het belang voor het Almelose onderwijs. “Elk jaar bezoeken honderden kinderen het Stadsmuseum. Voor sommigen van hen is dat de eerste kennismaking met een museum.”

Stadsmuseum bezoeken
U vindt Stadsmuseum Almelo aan de Prinsenstraat 13 in Almelo. De openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor reservering: 0546-816071 of www.stadsmuseumalmelo.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker