Foto: David Stassen

Gemeente Almelo voorzichtig optimistisch over toekomst

ALMELO - Het is een drukke tijd voor de gemeente Almelo. Deze week werd gepraat over de laatste ontwikkelingen bij Soweco, maar ook de Perspectiefnota zal op 30 juni vastgesteld worden. De rode draad bij veel gemeentelijke ontwikkelingen: we hebben goed grip op de zaak, maar er zijn ook onzekerheden in de nabije toekomst.

Almelo is net als de andere deelnemende gemeenten in de sociale werkvoorziening Soweco bezig met de geplande herstructurering. Per 1 januari 2021 nemen de gemeenten deze taak weer in eigen beheer, waarbij Almelo samen optrekt met Tubbergen, Twenterand en Wierden om weer een nieuwe organisatie op te zetten. Het is echter sterk de vraag of met deze opzet ook de beoogde kostenbesparing gehaald zal worden.

Geen goed moment
De vakbond FNV riep de betrokken gemeenteraden al op om juist nu niet door te gaan met het ontmantelen / herstructureren van deze voorziening. Er is immers een heel kwetsbare groep mensen werkzaam. De huidige coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de gemeenten waardoor bij nodige bezuinigingen de Soweco-medewerkers weer het kind van de rekening zou kunnen worden. De vakbond heeft weinig vertrouwen in de manier waarop de gemeenten dit lokaal onder willen brengen.

Perspectiefnota
De gemeente presenteerde afgelopen week ook de perspectiefnota die op 30 juni vastgesteld zal worden in de gemeenteraad. Deze vormt de basis voor de komende begrotingscyclus en kijkt vier jaar vooruit. De gemeente heeft als uitgangspunten dat ze graag meer geld willen van het Rijk om zo ook structureel goede zorg te kunnen blijven bieden. Verder is een goed investeringsklimaat belangrijk evenals het op peil houden van de werkgelegenheid. De nota richt de aandacht ook op wijksturing, om de betrokkenheid van ondernemers en inwoners te vergroten. Speciale aandacht is er voor de coronacrisis; deze zal een langere impact hebben op de gemeentelijke taken, maar hoe groot is nog niet te voorspellen. De gemeente blijft een vinger aan de pols houden met een 'coronaspiegel'.

Meer berichten