<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto:

De nieuwe woonvisie: fijn wonen voor alle Almeloërs!

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo heeft dinsdag de nieuwe Woonvisie 2020-2030 besproken. Het Politiek Beraad werd zoals gebruikelijk op dit moment digitaal gevoerd. Het doel van de avond was om alvast een mening te vormen over de nieuwe Woonvisie die de gemeente dit jaar vast wil stellen.

Wonen is een belangrijk thema voor elke gemeente. Door een goed, proactief woonbeleid te voeren kan de gemeente veel bereiken. De beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen is een belangrijke factor om diverse doelgroepen vast te houden. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat jongeren en kansrijke gezinnen wegtrekken naar andere plaatsen waar zij wel passende wonoruimte of bouwlocaties kunnen vinden. Daarnaast krijgen ook aspecten zoals de leefbaarheid in buurten en de duurzame investeringen steeds meer aandacht.

Veel gesprekken gevoerd
De afgelopen tijd heeft de gemeente, in de aanloop naar het opstellen van de visie, vele gesprekken gevoerd en onderzoeken uitgevoerd. Naast de input van bewoners en de woningcorporatie zijn ook anderen nauw betrokken in dit proces. Inmiddels is de nieuwe visie redelijk uitgekristalliseerd, waardoor deze besproken kon worden in de gemeenteraad. Diverse inwoners maakten gebruik van inspraakmogelijkheden, onder meer om aandacht te vragen voor woonwagen-vestiging in Almelo; iets wat niet opgenomen was in het vorige woonbeleid. Ouderenbond COSBO wil dat de gemeente levensloopbestendige woningen realiseert.

Ambities
De gemeente heeft diverse speerpunten geformuleerd als onderdeel van de nieuwe woonvisie. Zo wil de gemeente groei de komende jaren mogelijk maken; de verwachting is dat het aantal huishoudens tot 2025 met ruim 1.430 stuks toe zal nemen. Vervolgens loopt dit tot 2050 weer terug. Daarnaast zorgt vergrijzing voor een veranderende woon- en zorgbehoefte van inwoners. Ook de verschuiving qua inkomens kan een impact hebben op de woningvoorraad. Almelo verwacht groei bij de hoogste inkomensklassen en een dalende doelgroep voor sociale huurwoningen. Op sociaal vlak is de ambitie om sociale huur over meer wijken te verspreiden en een goede balans van koop en huur.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>