Foto:

Almelo zoekt Programmamanager Binnenstad

ALMELO - De gemeente Almelo is op zoek naar een nieuwe Programmamanager Binnenstad. De afgelopen jaren investeert de gemeente Almelo veel geld en tijd in het verbeteren van de binnenstad in algemene zin. Het aanstellen van een Programmanager Binnenstad draagt hier aan bij.

Deze persoon krijgt een breed mandaat; het is de drager én het gezicht van de ambitie van de gemeente Almelo. Het programma binnenstad is er op gericht om de leegstand in de stad verder terug te dringen, maar dit is niet het enige aspect. De gemeente wil namelijk ook dat de Almelose binnenstad vooral gezellig en levendig is, met veel activiteiten op het gebied van vrije tijd, sport en cultuur. Er is een breed draagvlak voor deze ambitie, waardoor de gemeente hoopt goede stappen te kunnen zetten.

Wie zoekt men?
De gemeente is op zoek naar een gedreven kartrekker; iemand met een daadkrachtige en gezaghebbende insteek, die werkt aan vernieuweing en beschikt over natuurlijk leiderschap. Deze gaat dan aan de slag met het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van het programma. Ook het bewaken van de voortgang en het betrekken van het publiek en ondernemers bij de doelen zijn erg belangrijk. Qua achtergrond moet de nieuwe manager iemand zijn met een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en jaren ervaring in dit soort programma's. Belangstellenden kunnen tot en met 15 februari solliciteren. Kijk hiervoor op: www.almelo.nl.

Hard beleid
De gemeente werkt ook aan een nieuw, harder beleid om de leegstand terug te dringen: de nieuwe leegstandverordening binnenstad, die op 1 april van kracht moet worden. Met de leegstandverordening worden eigenaren van deze panden juridisch begeleid naar herinvulling van een langdurig leegstaand pand. De verordening moeten we dan ook sterk zien als een spreekwoordelijke stok achter de deur. Het succes van het binnenstadsplan hangt af van de medewerking van de pandeigenaren, maar niet iedereen heeft direct animo om dit op te pakken. Wanneer pandeigenaren niet meewerken heeft dit financiële en juridische consequenties. Van leegstaande panden is vaak het probleem dat de eigenaren zich op de achtergrond houden en onbekend zijn. Ze voelen zich niet betrokken bij de binnenstadsproblematiek, aldus de verordening. De verwachting is wel dat een en ander niet zonder slag of stoot zal gaan. Een besluit van het college om uiteindelijk een dwangsom op te leggen zal in sommige gevallen zorgen voor een rechtsgang.

Nieuw gebruik
In veel gemeenten is men druk aan het experimenteren met nieuwe invulling van leegstaande panden, zowel op korte als lange termijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een pand klaar te stomen voor een andere bestemming - van retail naar horeca - of juist een compleet andere functie; het omzetten van een winkelpand naar een woonlocatie. Er is immers een grote behoefte aan woningen.

Meer berichten