Foto:

Lesprogramma rond WO2

TWENTE - Dit jaar worden volop activiteiten gehouden rond het jubileum van de 75 jaar bevrijding. In alle Twentse gemeenten worden eigen activiteiten gehouden, maar er zijn ook regiobrede initiatieven. Zo zet het Historisch Centrum Overijssel ook een speciaal educatief programma op voor Overijsselse scholen.

Afgelopen week lanceerden zij 'Expeditie Vrijheid'. Dit zal gebruikt worden op zeker 178 scholen. Het legt de koppeling tussen de leerdoelen voor de Tweede Wereldoorlog en de eigen omgeving van de leerlingen: naast het Amsterdamse verhaal van Anne Frank wordt aan de Deventerse Etty Hillesum aandacht besteed, naast het bombardement op Rotterdam komen de bombardementen op Enschede en Nijverdal langs, naast de Februaristaking wordt de impact van de April-mei-staking, begonnen in Hengelo bij Stork, besproken. Daarnaast sluit elk van de zes lessen af met een burgerschapsopdracht, waarbij de leerlingen de lesstof verwerken door opdrachten die werken aan multiperspectiviteit, mensenrechten en empathisch vermogen. Daarmee is dit lespakket de perfecte voorbereiding op WO2-excursies in de eigen omgeving en daarbuiten.

Samenwerking
Expeditie Vrijheid is ontwikkeld samen met tien Overijsselse partnerscholen. Projectleider Willemijn Zwart: "Zonder de bijdrage van deze tien top-scholen, was het ons nooit gelukt een lespakket te ontwikkelen dat zó goed aansluit bij de wensen van het onderwijs."

Freedom Challenge
Expeditie Vrijheid richt zich primair op groep 7-8 van de basisschool. Maar ook voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft het Historisch Centrum Overijssel een lespakket ontwikkeld: De Freedom Challenge, in samenwerking met RTV Oost. In dit project maken leerlingen een vrijheidsvlog, gekoppeld aan een van de zeventien thema's die centraal staan in het brede HCO-vrijheidsprogramma.

Meer berichten