Foto:

Open dagen Zone.college Almelo

ALMELO - Op woensdag 22 januari (vmbo en Het Groene Lyceum) en vrijdag 31 januari (mbo) opent het Zone.college Almelo haar deuren voor toekomstige leerlingen en studenten. Met presentaties van leerlingen, kennismaking met vakken, groepsvoorlichtingen en individuele gesprekken laten leerlingen en docenten zien wat het Groene vmbo- en mbo-onderwijs in Almelo inhoudt.

Op de open dag op woensdag 22 november kunnen aankomende leerlingen alles te weten komen over het vmbo en Het Groene Lyceum in Almelo. Het Groene vmbo is er voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn met dieren, planten, voeding of techniek. Ze kunnen hier voor verschillende leerwegen kiezen. Tijdens de open dag komen de inhoud van het vmbo-groen, de manier van lesgeven en de begeleiding aan de orde. Ook is er een rondleiding door de school, waarbij ook de praktijklokalen zijn te zien.

Groene Lyceum
Leerlingen met een havo-advies kunnen ook naar Het Groene Lyceum in Almelo. Het Groene Lyceum is de plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, maar ook graag leren in de praktijk en feeling hebben met de groene omgeving. Na afloop hebben de leerlingen een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) en een mbo-diploma op niveau 4 waarmee ze kunnen doorstromen naar het hbo.

Praktijk altijd dichtbij
Vrijdag 31 januari opent de onderwijsinstelling haar deuren voor aankomende mbo-studenten. Docenten en studenten vertellen dan meer over het Groene mbo-onderwijs, de (internationale) projecten en de beroepsmogelijkheden. Met de toenemende aandacht voor natuur, duurzaamheid en voedselveiligheid worden er in de groene sector veel nieuwe banen gecreëerd. De praktijk speelt dan ook in alle opleidingen een belangrijke rol. Op de open dag laten enkele bedrijven bijvoorbeeld zien welke beroepsmogelijkheden er zijn.

Kom ook
De open dagen in Almelo vinden op twee dagen plaats: Open dag vmbo en Het Groene Lyceum op woensdag 22 januari van 15.00 tot 20.00 uur. Open dag mbo op vrijdag 31 januari van 15.00 tot 21.00 uur.

Meer berichten