Foto:

Gemeente Almelo zet meer camera's in tegen afvaldump

ALMELO - Het dumpen en illegaal bijplaatsen van afval bij de milieupleinen en containers is zowel inwoners als de gemeente een doorn in het oog. Net als in veel andere Twentse gemeenten probeert ook Almelo dit probleem terug te dringen.

In juni dit jaar startte in Almelo een proef met cameratoezicht bij twee milieuparken en een ondergrondse container. Aanleiding is de overlast die inwoners ervaren door plastic zakken vol afval, maar ook meubilair dat mensen naast afvalbrengpunten dumpen. Omdat de eerste resultaten van de proef laten zien dat er minder afval wordt bijgeplaatst wil het college van burgemeester en wethouders vanaf 1 januari 2020 alle milieupleinen en ondergrondse containerlocaties aanwijzen als plek waar cameratoezicht kan plaatsvinden.

Grote ergernis
Afval náást de verzamelcontainers in plaats van erin is een ergernis van veel Almeloërs. Het zorgt voor overlastsituaties, verloedering, aantasting van het gevoel van veiligheid en het veroorzaakt mogelijk ook gezondheidsrisico's. Daarmee wordt de leefbaarheid en de openbare orde aangetast.

Mobiele installatie
Op dit moment is er cameratoezicht op het milieuplein bij winkelcentrum De Gors in de Windmolenbroek, bij het milieuplein bij de Albert Heijn aan de Nieuwstraat en bij de ondergrondse container aan de P.C. Boutenstraat. Wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid: "Door nu alle milieupleinen en ondergrondse containers in de stad aan te wijzen, kan er straks op al deze plekken cameratoezicht plaatsvinden. Dat zal gebeuren door een mobiele installatie, telkens op wisselende locaties." Sinds het begin van de proef zijn er op de drie locaties circa 60 bekeuringen uitgeschreven naar aanleiding van het cameratoezicht.

Illegale afvaldump
Op verschillende manieren probeert de gemeente illegale afvaldump tegen te gaan. Kunstgras en bloemen rondom afvalcontainers helpen bij het tegengaan van bijplaatsingen. Twente Milieu haalt meerdere keren per week in extra rondes afval weg en zet afvalcoaches in. Daarnaast hangen er sinds dit najaar stickers bij milieupleinen waarop staat hoeveel minuten het kost om afval naar de Turfkade te brengen. Inwoners van Almelo kunnen bij het afvalbrengpunt gratis tot 500 kilo afval per jaar storten.

Bijdrage Nedvang
Via het Afvalfonds Verpakkingen betalen producenten van verpakkingsmateriaal ieder jaar een bijdrage voor het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval. De nu voorgestelde maatregel kan volledig uit deze - reeds ontvangen – bijdrage betaald worden.

Meer berichten