<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto:

Meer budget voor inwonersalternatieven

ALMELO - De programmabegroting van de gemeente Almelo voor het komende jaar werd op de afgelopen raadsvergadering met een grote meerderheid goedgekeurd. Hierin wordt onder andere beschreven dat er meer geld gaat naar initiatieven uit de wijken.

In de programmabegroting wordt uitgelegd wat de doelen voor het komende jaar zijn, hoe veel geld daar aan kan worden uitgegeven en ook waar de inkomsten van de gemeente vandaan komen. De speerpunten voor de gemeente de komende tijd zijn onder andere duurzaamheid en veiligheid, maar ook economie. Daarvoor wordt extra aandacht besteed aan Almeloërs in de bijstand bij het vinden van werk. Zij worden zo gericht mogelijk geholpen vanuit de participatiewet naar, het liefst betaald, werk dat bij ze past.

Sociaal domein
Zoals bij de meeste andere gemeenten in Nederland is het sociaal domein met daarin de (jeugd)zorg en WMO een steeds groeiende kostenpost. De gemeente hoopt deze kosten iets te drukken in de toekomst door zich te richten op preventieve maatregelen. Daarnaast komt er meer aandacht voor initiatieven uit de wijken. De kans is groter dat inwoners hun eigen project het komende jaar kunnen voorleggen en uitvoeren, want ook hier gaat extra geld naartoe. Dit moet bijdragen aan een betere leefbaarheid in de wijken en een goed contact tussen buurtbewoners. Er wordt nog nader toegelicht wie in aanmerking komt voor een deel van dit budget en hoe.

Duurzaamheid en veiligheid
Duurzaamheid is eveneens in elke gemeente een belangrijk onderwerp. Met de klimaatverandering en de doelstelling van Nederland om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Toenemende wateroverlast, maar ook lange periodes van droogte vragen om veranderingen en maatregelen waarvoor budget beschikbaar moet zijn. Daarnaast is er budget vrij gemaakt voor een aantal nieuwe projecten, waaronder het realiseren van tenminste een openbaar toilet in de Almelose binnenstad en de aanleg van een geboortebos. Ook zal er onderhoud worden gepleegd aan verschillende speeltoestellen in de gemeente en komt er betere verlichting bij diverse fiets- en voetgangersoversteekplaatsen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>