Foto: Janiev Damhuis

Basisscholen investeren in sport en beweging

ALMELO - Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk, zeker voor opgroeiende kinderen. Onlangs heeft de vijftiende Almelose basisschool een samenwerkingscontract getekend met Sportbedrijf Almelo voor de inzet van een vakleerkracht. Basisscholen in Almelo investeren in de kwantiteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs door middel van het inhuren van vakleerkrachten. Deze gespecialiseerde sportleraren hebben een opleiding aan een sportacademie gevolgd.

De verantwoordelijkheid van de vakleerkracht gaat verder dan alleen de gymles. Hij of zij is ook het aanspreekpunt op de school voor sport en bewegen en een gezonde leefstijl en verzorgt naschoolse activiteiten in de wijk. Er worden bijvoorbeeld pleinspelen aangeboden en kinderen worden doorverwezen naar 'Level Up' of 'Move It'. 'Level Up' is een activiteit voor kinderen met een motorische achterstand, 'Move It' is extra aanbod voor kinderen met talent voor bewegen. Op dit moment mogen zes basisscholen in Almelo zich officieel 'Gezonde School' noemen. Daarnaast zijn er nog een aantal scholen bezig met de aanvraag. De vakleerkracht kan scholen ondersteunen om de gewenste doelen op het gebied van sport en gezondheid te bereiken. Wil een kind wel sporten, maar hebben de ouders geen financiële mogelijkheden hiervoor, dan is de vakleerkracht ook intermediair van het Jeugdfonds Sport.

Projecten en samenwerking
Naast de inzet van vakleerkrachten worden er het komende schooljaar ook verschillende projecten gedraaid op alle basisscholen, zoals 'Loopland' en 'Scoren voor Gezondheid'. Bij deze projecten wordt er samenwerking gezocht met verschillende partijen.

Verlichting werkdruk
Door op veel scholen actief te zijn, ziet de vakleerkracht veel kinderen uit Almelo. Zo hopen Sportbedrijf Almelo en de basisscholen met aantrekkelijke lessen de kinderen enthousiast te maken voor sport en bewegen. De scholen halen met de vakleerkracht bewegingsonderwijs kennis en expertise in huis. Leraren die in het basisonderwijs te maken hebben met een hoge werkdruk worden op deze manier bovendien ontlast.

Meer berichten