Lezing over chronische pijn bij fibromyalgie 12 november

ENSCHEDE - Dinsdag 12 november organiseert de Patiëntenvereniging Fibromyalgie En Samenleving (FES) van de Provincie Overijssel een lezing over chronische pijn bij fibromyalgie in Enschede.

Deze lezing wordt gehouden door de oefentherapeuten Maxime Hekman en Wil de Wit. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en zijn aangesloten bij het netwerk chronische pijn/Cesar Mensendieck. Zij zullen aan de hand van dia's nader ingaan op hoe om te gaan met chronische pijn, de behandeling en, niet onbelangrijk, dat zij werken volgens een vooraf opgezet chronische pijn protocol. Ook vertellen ze iets over het pijnsysteem, waardevolle doelen en herstellen van balans. Ook laten Hekman en De Wit enkele oefeningen in de praktijk zien.

Uitgangspunt
De oefentherapeuten Cesar/Mensendieck werken allemaal volgens dezelfde behandelingsmethode. De Wit: "Het is een combinatie van fysieke en mentale oefeningen afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. De oorzaken van de pijn, hoe de pijn ervaren wordt en hoe hiermee wordt omgegaan worden in kaart gebracht."

Behandeling
Na drie maanden worden de resultaten besproken en zo nodig bijgesteld. Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware de coach. "Samen gaan we met de gestelde doelen aan de slag die zich richten op de vaardigheden die voor de patiënt belangrijk zijn. Voor de één betekent dit normaal leven en werken en voor de ander beter omgaan met spanningen". De Wit is ook duidelijk over de verwachtingen. "De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn maar laat zien hoe men zelf op een andere manier met de pijnklachten kan omgaan, waardoor men weer grip krijgt op het eigen leven".

Kom ook
De lezing wordt gehouden in de praktijk van Wil de Wit aan de Schouwinkstraat 47A in Enschede. Aanmelden is gratis, dit kan via w.robbers@fesinfo.nl. De lezing begint om 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur. Kijk voor informatie op: www.netwerkchronischepijn.nl www.fesinfo.nl

Meer berichten