<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Woningbouw binnen de bebouwde kom

WIERDEN - Binnen de bebouwde kom van de gemeente Wierden zijn in de dorpen nog onbebouwde locaties. Regelmatig krijgt de gemeente aanvragen om op die locaties te mogen bouwen. Om willekeur te voorkomen is de beleidslijn 'Toevoegen van woningen in de bebouwde kom' opgesteld. Aan de hand van dit beleid zullen verzoeken om een nieuwe woning te mogen bouwen op de onbebouwde locaties worden beoordeeld.

De ontwerpbeleidslijn heeft vanaf 26 juni 2019 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de informatieronde op 1 oktober aanstaande wordt de beleidslijn 'Toevoegen van woningen in de bebouwde kom' besproken met de gemeenteraad. Als deze nota wordt vastgesteld, wordt de 'Nota Open gebieden 2005' ingetrokken. In deze nota werden locaties aangewezen waar woningbouw mogelijk is. In de beleidslijn 'Toevoegen van woningen in de bebouwde kom' wordt beschreven welke gebieden, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor woningbouw en welke niet. Het betreft een afwegingskader met voorwaarden.

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>