<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Energietransitie met zon en wind

ALMELO - Iedereen zal er aan moeten geloven: de energietransitie. Op elk niveau wordt daar aan gewerkt. De landelijke overheid, de provincie en gemeenten maken hun plannen. De gemeente Almelo werkt voortvarend aan het programma Duurzaamheid.

Het programma Duurzaamheid moet bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering en de transitie van energie uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energie. Die energietransitie in Almelo is mogelijk met zon en wind. Naast de gemeentelijke ambities werkt Almelo ook samen in de regio aan een verplichte 'Regionale Energie Strategie'.

Voorbereiding
De gemeente Almelo bereidt zich hier alvast op voor met het in kaart brengen van onder meer de wettelijke regelgeving en de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking binnen de gemeente. Daarbij wordt natuurlijk gelet op het landschap en bijvoorbeeld de cultuurhistorische aspecten. Uiteindelijk worden met deze en andere factoren bepaald waar initiatieven voor duurzame energieopwekking gerealiseerd kunnen worden.

Mogelijkheden
Het onderzoek heeft geleid tot kansen- en belemmeringenkaarten voor zonne-energie, windenergie, bodemenergie, waterkracht, bio-energie en omgevingswarmte. De kaarten geven enkel aan wat mogelijk is wanneer er rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld geluidsnormen en laagvliegroutes. De kaarten geven niet aan wat wenselijk wordt geacht. daarvoor is ook de landschapsanalyse uitgevoerd. In deze analyse is gekeken naar de cultuurhistorie en de structuren van het landschap. Hieruit bleek dat de oude ontginningen door onder andere onregelmatige verkaveling minder geschikt zijn. Jonge ontginningslandschappen en de veen ontginningslandschappen lenen zich eerder voor duurzame energieopwekking.

Politiek beraad
Tijdens het politiek beraad op 27 augustus worden de gemeenteraad en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de bevindingen van de kansen- en belemmeringenkaarten en de landschapsanalyse. Tevens wordt op basis van de uitkomsten over het vervolg gesproken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>