<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Verkoop Kolkschool nog niet afgerond

ALMELO - Door een fout van de gemeente Almelo is de verkoop van de Kolkschool nog niet afgerond. Zorgvuldigheid is belangrijk bij de verkoop van onroerend goed, zeker als de gemeente de verkopende partij is.

Bij de verkoop van de Kolkschool is niet over één nacht ijs gegaan. Er waren verschillende scenario's voor de ontwikkeling van de Kolkschool. De gemeente heeft daarover overleg gehad met ontwikkelaar Kloos 2 en de werkgroep Nieuwe Kolkschool. Naar nu is gebleken is in de ambtelijke correspondentie met Kloos 2 over de scenario's, medio februari 2019, in een e-mail aan deze ontwikkelaar het biedingsbedrag van de Werkgroep Nieuwe Kolkschool genoemd. Deze procedurefout heeft Kloos 2 mogelijk een voordeel opgeleverd en heeft er mogelijk ook voor gezorgd dat in juni dit jaar het college van burgemeester en wethouders besloot de Kolkschool aan te bieden aan Kloos 2 voor de ontwikkeling van (loft)woningen. Weliswaar is de kooprijs niet doorslaggevend geweest voor het uiteindelijke collegebesluit niet te kiezen voor het cultureel profiel, maar transparantie is voor het college een belangrijk goed. Nog steeds is de ontwikkeling van loftwoningen het meest haalbaar en wenselijk met het oog op de toekomst.

On hold
Het college is op donderdag 1 augustus ingelicht over de betreffende e-mail. Omdat het college iedere schijn of mogelijkheid van onduidelijkheid of oneerlijkheid rond de procedure wil vermijden, is onmiddellijk besloten de afwikkeling van de verkoop voorlopig 'on hold' te zetten. Het college heeft hierover zowel Kloos 2 alsmede de werkgroep Nieuwe Kolkschool geïnformeerd. Het college gaat zich nu beraden over het vervolgtraject. Met het oog op de lange termijn acht het college de ontwikkeling naar loftwoningen in de Kolkschool en woningen op de locatie van de gymzaal nog steeds het meest haalbaar en wenselijk. De herontwikkeling van de Kolkschool plus het bijbehorende gymlokaal staan op de agenda van het politiek beraad van dinsdag 27 augustus.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>