<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: archief

Financieel gezond ZGT

ALMELO/HENGELO - In de jaarcijfers over 2018, die ZGT onlangs publiceerde, zijn de eerste effecten van het in 2017 ingezette financiële herstelplan goed zichtbaar. Zo boekte ZGT over het afgelopen boekjaar een bescheiden operationele winst van 2,3 miljoen euro.

Wolter Odding, lid Raad van Bestuur, kijkt met tevredenheid terug op de stappen die zijn gezet: "In 2017 zijn we gestart met ons herstelplan 'Toekomstgericht en financieel gezond ZGT'. Aan de hand van dit herstelplan werken we gestructureerd toe naar een financieel gezonde basis voor ZGT. Zonder dat daarbij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van onze zorg wordt aangetast, want daar moeten onze patiënten op kunnen blijven vertrouwen."

Vertrouwen
Met de belangrijke stappen voorwaarts doelt Odding onder andere op een behaalde kostenreductie van 4,4 miljoen euro, meer grip op inkomsten en uitgaven en betere afspraken met de zorgverzekeraars. Eind 2018 sloot ZGT een meerjarige overeenkomst met Menzis, de grootste verzekeraar in het verzorgingsgebied. Odding licht toe: "Dat is een overeenkomst die verder gaat dan afspraken over volume en prijs. Het is een partnerschap met een koers naar de toekomst. Samen zetten we in op waardegedreven zorg, waarbij de juiste zorg op de juiste plaats centraal staat.

Zwarte cijfers
ZGT mag dan langzaam in rustiger vaarwater komen en in 2018 zwarte cijfers schrijven, Odding ziet dat er meer nodig is om straks echt te kunnen spreken van een financieel gezond ZGT. "We zullen de komende jaren meer 'vet op de botten' moeten krijgen. Dat betekent dat we de schulden van ZGT verder moeten afbouwen en onze eigen middelen moeten opbouwen. In dat kader zijn we blij dat we met de banken tot nieuwe afspraken zijn gekomen voor de komende vier jaar.

Toekomst
Het jaar 2018 stond voor ZGT ook in het teken van het maken van heldere keuzes voor de toekomst. Odding: "De profielen van onze locaties Almelo en Hengelo zijn verder aangescherpt. We kiezen daarbij heel nadrukkelijk voor twee onderscheidende locaties, zodat deze goed worden benut en we zo optimaal mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in de zorg. In 2018 is ook besloten tot het volledig verzelfstandigen van de orthopedie (OCON) per 1 januari 2019 binnen onze locatie Hengelo. Keuzes die bijdragen aan een kwalitatief goed en toekomstbestendig zorgaanbod voor de Twentse patiënt."

Uitvoering
"In 2019 gaan we onverminderd door met de uitvoering van ons herstelplan en de verwezenlijking van onze strategische ambities", besluit Odding. "We liggen op koers, maar moeten nu koers houden om te komen waar we willen zijn. Dat we in 2018 een beperkt financieel resultaat hebben weten te behalen, maakt het mogelijk om nu ook meer de omslag te kunnen maken van denken en uitspreken naar in gang zetten en daadwerkelijk doen. Allemaal gericht op de beste zorg voor onze patiënten."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>