<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Almelo komt met brede aanpak tegen eenzaamheid

ALMELO - Eenzaamheid is helaas een groeiend probleem in Nederland. De afgelopen jaren is de samenleving in rap tempo aan het veranderen; door vergrijzing, individualisering en andere factoren. In Almelo gaan diverse organisaties nog nauwer samenwerken om eenzaamheid aan te pakken.

De toename van eenzaamheid is door diverse factoren te verklaren. Zo zijn ouderen vatbaarder voor sociale en emotionele eenzaamheid. Nederland vergrijst, waardoor er meer ouderen zijn. Tegelijk wonen deze ouderen ook langer zelfstandig. Waar zij eerder nog naar een woonzorgcomplex gingen met andere ouderen en aanspraak van personeel, zien ze nu wellicht alleen een thuiszorger of helemaal niemand.

Breed probleem
Wel moeten we benadrukken dat eenzaamheid weliswaar ouderen vaker treft, maar dat ook zeker jongere inwoners grote eenzaamheid kunnen ervaren. Zo blijkt uit cijfers van het RIVM dat in de leeftijdsgroep 19 tot en met 34 jaar ruim 38,7 procent eenzaam is, waarvan 8,9 procent ernstig eenzaam. Bij de leeftijdsgroep 35-49 jaar loopt eenzaamheid al op tot 40,8 procent en bij 50-64-jarigen is dit 44,7 procent. Het hoogste percentage eenzaamheid zien we bij 85-plussers, namelijk 62,7 procent. Het feit dat ook veel werkenden die eigenlijk in de bloei van hun sociale leven zouden moeten staan toch eenzaam zijn is een punt van zorg. Eenzaamheid trekt namelijk ook een zware wissel op andere aspecten zoals de fysieke en mentale gezondheid.

Meer samenwerking
In Almelo gaan verschillende organisaties samenwerken om de eenzaamheid tegen te gaan en te verlichten. Met dit doel is ook de nieuwe coalitie Erbij Almelo opgericht. De gemeente stelt voor hen 50.000 euro beschikbaar om eenzaamheid aan te pakken. "Het is belangrijk dat mensen betrokken zijn bij elkaar. We willen initiatieven helpen en aan elkaar verbinden om daarmee het verschil te maken voor mensen die zich nu alleen voelen.", aldus wethouder Eugéne van Mierlo. In Almelo zijn al veel projecten actief die inwoners aanmoedigen om mee te doen. Maar dit zijn vaak druppels op een gloeiende plaat. Door op wijkniveau nog beter samen te werken moet een brede aanpak ontstaan van dit probleem.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>