<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Marinus Blaak (Gele Raaf)

Almelo plaatst nuancering bij uitkomst

ALMELO - De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten hun taken uitvoeren. In het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2019 scoort de gemeente Almelo net als vorig jaar rood. Het college mist in het totaalbeeld van de provincie de nuance. "De uitkomst doet geen recht aan de feitelijke situatie en gaat ook voorbij aan de inzet die de organisatie heeft geleverd", stelt burgemeester Gerritsen.

De provincie Overijssel houdt toezicht op taken in de domeinen financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief en huisvesting statushouders. Elk jaar beoordeelt de provincie de uitvoering van de taken en drukt de beoordeling uit in kleuren. Bij groen is de zaak op orde, bij oranje zijn er diverse verbeterpunten en bij rood is de kwaliteit onvoldoende. In Almelo bleef het oordeel over de domeinen financiën (rood), archief (groen) en huisvesting statushouders (groen) ongewijzigd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) scoort oranje (was groen) en de score op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is verbeterd van rood naar oranje.

In de oranje score voor het domein Wabo is volgens Almelo voorbij gegaan aan het feit dat de gemeente het afgelopen jaar hard gewerkt heeft aan het opzetten van de Omgevingsdienst Twente (ODT). Burgemeester Gerritsen: "Bij de beoordeling had de provincie meer rekening kunnen houden met de ontwikkelingsfase waarin de ODT en de deelnemers aan de ODT zich bevinden." Ook de beoordeling over het milieubeleid doet volgens het college geen recht aan de prestaties die alle ODT-deelnemers leverden. De waardering hiervoor blijft onderbelicht.

Op het domein financiën is het preventief toezicht nog van toepassing. Gelet op de forse stappen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gezet in de sanering van de gemeentelijke financiën had een oranje kleurcode meer recht gedaan aan de huidige financiële positie van de gemeente. Te meer daar het eigen vermogen van de gemeente aan het eind van 2018 weer positief was.
Als het gaat om huisvesten van statushouders moet Almelo in de komende periode aan de taakstelling zien te voldoen. Bij het domein Wro en Wabo heeft Almelo volgens de provincie een uitdaging en is het toezicht intensiever.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>