<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeenten in gesprek met laaggeletterden

ALMELO - Een goede beheersing van het Nederlands is belangrijk om goed mee te kunnen doen in onze moderne samenleving. Het is belangrijk voor het regelen van zaken met de overheid, het vinden van werk en het opzoeken en begrijpen van informatie uit allerlei bronnen. Er zijn meer mensen die hier moeite mee hebben dan u wellicht denkt.

Nederland telt naar schatting 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met de digitale vaardigheden die juist nu zo belangrijk zijn. Het gaat dus om ruwweg 1 op de 6 mensen in Nederland. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon; geboren Nederlanders die om uiteenlopende redenen moeite hebben met lezen en schrijven. De gevolgen voor hen zijn groot; er heerst een zekere schaamte bij deze groep en onbegrip in hun omgeving. Dit heeft wel tot gevolg dat zij moeilijk zelf aankloppen voor hulp.

Gemeenten in gesprek
Deze week gingen de Twentse gemeenten in gesprek met ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid. Wethouders, ambtenaren en adviesorganen van een groot aantal gemeenten kwamen bijeen. Het doel: helder en concreet krijgen wat de Twentse gemeenten collectief nog meer kunnen doen in de aanpak van laaggeletterdheid. De Twentse Kennissessie werd geopend door dagvoorzitter Jan Binnenmars (voormalige wethouder gemeente Twenterand) en wethouder Bert Tijhof van de gemeente Rijssen-Holten. Ook een aantal Taalambassadeurs waren aanwezig. Zij vertelden hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe dit het dagelijks leven kan belemmeren. Uit eigen ervaring vertelden zij ook wat het hen gebracht heeft om lessen te gaan volgen. Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van praktijkvoorbeelden binnen de thema's geld, werk, gezin en gezondheid.

Beter begrijpen
"Het gaat erom taalachterstanden beter te begrijpen. Dan kunnen we met elkaar de schouders eronder zetten en het aanpakken. Veel burgers begrijpen niet wat er staat in de brieven die ze ontvangen van hun gemeente. En dan hebben we het niet alleen over bijvoorbeeld mensen in de bijstand. Maar ook mensen die een baan hebben." Stichting Lezen & Schrijven wil met deze kennissessie gemeenten inspireren in de aanpak van laaggeletterdheid binnen het sociaal domein.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375406&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195438&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375405&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12314446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949038&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>