<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Intensievere samenwerking in aanpak maatschappelijke opvang

ALMELO - Om dak- en thuisloosheid te voorkomen gaan Humanitas onder Dak, Leger des Heils, Tactus, RIBW, Dimence, woningcorporaties en gemeente Almelo de komende jaren intensiever samenwerken.

Op woensdag 27 februari hebben wethouder Eugène van Mierlo, Bert Deliën van Humanitas onder Dak en Peter van der Hout namens woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph de overeenkomst waarin de afspraken over de samenwerking staan vermeld, ondertekend.

Efficiency
"Het grote voordeel van deze ketensamenwerking is dat we effectiever en efficiënter kunnen werken voor de dak- en thuislozen in onze regio", licht wethouder Van Mierlo toe. "Zo kunnen we maatschappelijke resultaten behalen die we als individuele organisaties zelf nooit kunnen bereiken." Efficiënter werken werkt ook kostenbesparend. Gemeente Almelo wil op die manier een besparing realiseren om zo uit te komen met het budget dat de stad ontvangt voor het rijk voor maatschappelijke opvang.

Ketenaanpak
Door vele verschuivingen in de zorg verandert er ook veel binnen de maatschappelijke opvang. Casussen worden bovendien steeds complexer. Het opgestelde projectplan is gericht op onder meer zwervers, verslaafden en bijvoorbeeld mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn. Door de intensieve ketenaanpak, samen met zorgpartijen en beide woningcorporaties, wil de gemeente de nieuwe instroom van dak- en thuislozen verminderen met 20 procent. Binnen de nieuwe aanpak moet er voor nagenoeg alle nieuwe instroom aan dak- en thuislozen binnen drie maanden passende huisvesting gevonden zijn. Binnen de samenwerking is er nadrukkelijk aandacht voor mensen met schulden. Financiële problemen mogen minder automatisch aanleiding geven tot een beroep op maatschappelijke opvang. Ook willen de partners de tijd waarin mensen een beroep doen op maatschappelijke opvang verkorten. Iedere dak- en thuisloze krijgt één aanspreekpunt.

Zorgkosten
Maatschappelijke opvang is bedoeld als een tijdelijke voorziening van waaruit mensen waar mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woning. Almelo is centrumgemeente en vertegenwoordigt 6 omliggende gemeenten. Het rijk wil bezuinigen op de wmo-taken sociale verslavingszorg, maatschappelijke opvang en openbare GGZ. Het nu opgestelde plan moet de druk op maatschappelijke opvang verminderen en tot besparingen leiden. De aanpak draagt bij aan het collegebeleid om zorgkosten te beperken, dure zorg te voorkomen en uit te komen met het rijksbudget.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>