<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwbouw op plek woonzorgcentrum De Hofkamp

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo heeft dinsdagavond ingestemd met de plannen voor sloop en nieuwbouw van woonzorgcentrum De Hofkamp.

Het bestaande pand aan de Canisiushof is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en moderne zorgbehoefte. Zo komen mensen minder snel in aanmerking voor woonzorg zoals de traditionele ouderentehuizen van vroeger. Dit resulteert er in dat bewoners die wél in aanmerking komen per definitie een hoger niveau van zorg nodig hebben.

Sloop en nieuwbouw
Het plan is om het bestaande gebouw te slopen en vervolgens een nieuw vrijstaand pand te realiseren met drie bouwlagen. Stichting ZorgAccent diende een verzoek hiervoor in bij de gemeente, die vervolgens een bestemmingsplan ter inzage legde. Dit leverde wel enkele bezwaren op. Zo was in het oorspronkelijke plan sprake van maximaal 4 bouwlagen, maar omwonenden van de Hanzelaan zouden hierdoor meer inkijk ervaren, zeker in combinatie met ramen balkons die op hun straat uitkijken. Daarom is in het definitieve plan de hoogte beperkt tot drie bouwlagen. ZorgAccent paste het plan ook op enkele kleinere punten aan, waaronder het behouden van de vier bomen bij de parkeerplaats, een respons op de zienswijze dat er elders op het terrein al te veel groen moet sneuvelen om de bouw te accommoderen. Zo wordt een deel van de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd in een stuk openbaar groen.

Net overleg
Ook andere toezeggingen zorgden uiteindelijk voor een mooie consensus tussen ZorgAccent en de indieners van de zienswijzen. Zo werden ook andere kleine aanpassingen gedaan, zoals het anders situeren van de balkons en toepassing van matglas om te veel inkijk tegen te gaan. Hoewel niet aan alles tegemoet gekomen kan worden, hebben de indieners wel aangegeven tevreden te zijn en niet van plan te zijn verdere juridische procedures te starten. Hiermee was de weg vrij voor definitieve besluitvorming.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375406&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195438&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375405&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12314446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949038&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>