Foto: Leonie Smit

Extra geld voor boomziekten en plagen

ALMELO - Het is ook Almeloërs niet ontgaan: de eikenprocessierups tiert welig in het Almelose groen. De overlast is dit jaar aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. De gemeente wil nu extra geld vrijmaken voor het bestrijden van de rupsen.

De Nederlandse gemeenten en overheden waren ronduit verrast over de grote mate van overlast door de eikenprocessierups dit jaar. De irriterende brandharen van de rupsen zorgen voor grote overlast en lichamelijke klachten bij zowel mens als dier. De eikenprocessierups is de afgelopen jaren bezig aan een sterke opmars. Waar de rupsen aanvankelijk alleen in Zuid-Europa voorkwamen, zijn ze de afgelopen decennia steeds verder noordwaarts getrokken. Inmiddels kampt ook ons land met deze grote plaagdieren. Het bestrijden van de rupsen is een tweeledig proces: al vroeg in het seizoen worden rupsen weggezogen voordat ze volwassen zijn om zo de overlast te beperken. Nu de rupsen daadwerkelijk volwassen zijn worden deze rupsen óók weggezogen om zo de overlast weg te halen. Het lijkt er echter op dat deze aanpak aanzienlijk minder effectief is dan eerdere methodes op basis van chemische bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van zware chemische middelen is tegenwoordig niet meer toegestaan vanwege de schade aan andere natuur en dieren zoals bijen. De gemeente komt voor lang niet iedere boom in actie; zij laten de rupsen alleen wegzuigen wanneer ze op plekken zitten waar ze overlast veroorzaken, zoals scholen en winkelcentra. Contact met de brandharen heeft vervelende gevolgen zoals jeuk, huidirritatie, luchtwegproblemen en meer.

Meer geld
Een groot deel van het gemeentelijk geld voor bomenbeheer gaat op aan de boomziekten en -plagen. Toename van problemen zorgt dus voor hogere kosten, terwijl er nog geen structureel budget is voor deze taak. Het college stelt voor dit jaar 125.000 euro beschikbaar en voor komende jaren moeten de uitgaven vast opgenomen worden in de begroting. Het niet bestrijden van boomziekten en plagen is geen optie vanwege het maatschappelijk belang van de bomen en risico's voor de omwonenden.

Meer berichten
 
Auto zoeker

Nieuwste reacties